אכיפה ופיקוח

מרחב האיגוד חולש על פני שטח של 860 אלף דונם, 18 רשויות מקומיות ובסה"כ כ-700 אלף תושבים. מדובר באוכלוסייה הטרוגנית (יהודית וערבית, חקלאית ועירונית, חילונית ודתית, מעמד סוציו אקונומי גבוה ונמוך) המביאה לערב רב של אנשים וערב רב של פניות לאכיפה ופיקוח במפגעי פסולת, רעש, ריח, אבק, חומרים מסוכנים ושפכים.
 

כיצד אוכפים ומפקחים על שטח גדול בכוח אדם מצומצם?

כדי לבחון את הנעשה במרחב העצום ובכוח האדם המצומצם גייסנו לשורות האיגוד בתחילת 2020 את הטכנולוגיה. החל פיילוט של פיזור מצלמות שביל מוסלקות ומצלמות ססמיות בעלות חיישנים תת קרקעיים במספר מוקדים במרחב האיגוד. הראייה התמידית מאפשרת לנו לראות את המרחבים הבעייתיים, בכל זמן נתון, לאתר במקומות הנבחרים מפרי חוק, לטפל ולבסוף לדאוג לשיקום נופי ולהפיכת מקום שהיה חצר אחורית לחצר קדמית. הכלים החדשניים מאפשרים לנו להכיר את הלכי הרוח במקום ושגרות פסולות בכל שעות היממה. הפרות איזון שמתועדות באופן ממצלמות בלילות, בימי חג או חל"ת מטופלות על ידינו בדיעבד. הפשיעה הסביבתית עובדת בכל ימות השנה ובמיוחד בחגים ובמועדים. לצד זאת, אנו מסוגלים גם לראות את הדברים בזמן אמת ולפעול. בתחום איכות הסביבה ובאכיפה ופיקוח בפרט, קיימת חשיבות גבוהה למראה עיניים, לצבירת ידע ואיסוף מודיעין.
הכלים מאפשרים לנו "לבקר" ולצפות ב"מבקרים" שאינם מתנהגים בהתאם במרחב, להעמידם מול התצלום, למצות איתם את הדין ולסלול את הדרך לתיקון ושינוי.
הפיילוט מוסיף להתרחב ואנו מידי חודש מתחברים לעוד ועוד אמצעי צילום ברשויות בכלל ובשטחים המופרים בפרט. הצפייה מבוצעת באופן מבוקר, ובזמן אמת, בדיסקרטיות ובמערכות ייעודיות שנרכשו באיגוד לטובת הנושא. לרוב, הפעילות מתבצעת בשיתוף קב"טים, מנהלי מחלקות הביטחון ברשויות ומשטרת ישראל. לאור ההצלחה והדרישה הגוברת מהשטח המגמה היא להמשיך ולהרחיב את הנושא בצורה מושכלת, מבוקרת ומתואמת יחד עם גופי האכיפה והפיקוח האזוריים. קשה להתכחש לראייה מצולמת ואין יפה ומספק יותר מלראות שיקום נופי של אזור שהיה מופר.