תחנת הכוח חגית

תחנת הכוח "חגית" ממוקמת בין רכס הכרמל מצפון, לבין רמות מנשה מדרום בתחום המוניציפאלי של המועצה אזורית חוף כרמל. באתר "חגית" קיימות 2 יחידות ייצור במחזור משולב (מחז"מ) תלת צירי בהספק חשמלי כולל של 680 מגוואט, ויחידת מחז"מ חד צירי בהספק חשמלי של כ-350 מגוואט. טכנולוגיית מחזור משולב מאפשרת הגדלת היעילות התרמית מ-35% ל-54%. משמעותו, הפקת יותר חשמל באותה כמות דלק ובכך הפחתת פליטת זיהום האוויר. בחודש פברואר 2007 החלה הפעלתה של יחידת מחז"מ נוספת עם יכולת יצור של כ-350 מגוואט. עת חיבור אתר "חגית" לקו הגז הטבעי, כל תחנות הייצור באתר יופעלו על בסיס גז כדלק ראשי וסולר כדלק משני. בחודש נובמבר 2007, במסגרת תוכנית החירום , אישר שר התשתיות הלאומיות הוספת יחידות יצור חשמל באתר "חגית". בשנת 2008 החלו הליכי אישור להקמת יחידת מחז"מ דו צירי בהספק של כ-370 מגוואט .

סה " כ יחידות יצור ( טורבינות גז וטורבינות קיטור ) מספר וגובה הארובות הספק ( מגוואט )
7 4 ארובות בגובה 30 מ ' 5 ארובות בגובה 70 מ ' 1010

במסגרת "נוהל מעקב ופיקוח לתחנת כוח פנים ארצית "חגית" (דצמבר 2006) הוסמכו מערכות המעקב והפיקוח לעניין ההשפעות הסביבתיות של תחנת הכוח "חגית" בתחום איכות אוויר, רעש, איכות מים וחומרים מסוכנים. האיגוד משמש מפקח ראשי על תחנת הכוח בהתאם להוראות המפורטות בנוהל. תוצאות מדידה מפורטות ניתנות בדוחות השנתיים.