ממלכת בעלי החיים

מחלקת התולעים הטבעתיות

מחלקת התולעים הטבעתיות

מחלקת רבי הרגליים

מחלקת רבי הרגליים

מחלקת הזוחלים

מחלקת הזוחלים

ממלכת היונקים

ממלכת היונקים

מחלקת העכבישנים

מחלקת העכבישנים

מחלקת החרקים

מחלקת החרקים

מחלקת הדגים

מחלקת הדגים

מחלקת העופות

מחלקת העופות

מחלקת הסרטנים העילאיים

מחלקת הסרטנים העילאיים

מחלקת הרכיכות

מחלקת הרכיכות