ממלכת הצמחים-ראשי

דגניים

דגניים

קוצים

קוצים

עצים

עצים

בלמזים לזיהוי

בלמזים לזיהוי

חזזיות

חזזיות