מערך ניטור אוויר של איגוד ערים שרון כרמל

 

מערך הניטור של איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה (שרון- כרמל), הוקם בתחילת שנות השמונים, מתוקף צו הקמת האיגוד משנת 1979, והיווה את מערך הניטור הראשון בארץ.

בשנת 1981, מנה מערך הניטור 12 תחנות ניטור ובמהלך השנים  הורחב מספרן ל-18 תחנות במרחב של 18 רשויות החברות באיגוד. 

בשנת 2018 הפעיל האיגוד 18 תחנות ניטור,  16 תחנות נייחות ושתי תחנות ניידות.

בשנת 2019 , במסגרת הערכות האיגוד לעריכת מדידות איכות אוויר רקע בטרם הפעלתה של אסדת הגז לווייתן , הוקמו שתי תחנות ניטור חדשות , הראשונה הוצבה בחודש אפריל 2019 במעיין צבי  (אזור זיכרון יעקב) והשנייה, תחנה ניידת חדשה, הוצבה במתחם קיבוץ נחשולים במחצית חודש יוני 2019. בשתי תחנות אלה הופעל מכשור חדש למדידת בנזן, טולואן, אתיל-בנזן וקסילן (BTEX ), חומרים אורגנים נדיפים שעלולים להיפלט מאסדת הגז לוויתן. מכשיר BTEX נוסף נרכש ויוצב בתחנת הניטור בקיסריה בחודש הקרוב (יולי 2019).

כתוצאה, בשנת 2019 הורחב מערך הניטור של האיגוד ל-20 תחנות בסה”כ.

פירוט מיקום תחנות הניטור ומכשור המדידה שהופעל בהן מופיע בטבלאות 1 ו-2 ובתרשים 1 להלן. תחנת הניטור הניידת “קרון איגוד”, מוצבת בעיר נתניה משנת 2017, ובודקת השפעת התעשייה, תחנת הכוח אורות רבין והתחבורה על איכות האוויר בעיר.

 

נתוני איכות אוויר הרציפים הנרשמים בתחנות הניטור מתקבלים באופן מקוון בזמן אמת במחשב מרכז הבקרה במשרדי האיגוד, באמצעות תקשורת אינטרנט. איסוף, שמירה ועיבוד נתוני הניטור מתבצע באופן אוטומטי באמצעות חבילת תוכנה ייעודית במרכז הבקרה. נתוני זמן אמת גולמיים וכן נתוני ארכיון לאחר בקרת נתונים מתפרסמים באתר האיגוד שכתובתו:

www.igudhadera.co.il  וכן באתר המשרד להגנת הסביבה:  www.svivaaqm.net

 

טבלה 1. מיקום תחנות ניטור האוויר

מרחק וכיוון

לתחנת הכוח חגית

מרחק / וכיוון לתחנת הכוח אורות רבין

גובה מעל פני הים (מטר)

נ”צ מזרח/צפון

מיקום התחנה

שם התחנה

 

°6.4/309 ק”מ

20

704.5/194.5

קרקע שטח פתוח

בית אליעזר

 

°4/318 ק”מ

20

706/192

מבנה איגוד

חדרה

 

°2.0/235 ק”מ

20

713.4/191.5

מתחם מוזיאון ראלי

קיסריה*

 

°12.8/267 ק”מ

48

709.0/202.4

קרקע שטח פתוח

ברקאי

°2.5/220 ק”מ

°24.8/223 ק”מ

235

726.5/206.5

גג מזכירות המושב

אליקים

 

°7.3/273 ק”מ

65

708.1/196.8

גג מקלט ציבורי

פרדס חנה

 

°7.5/336 ק”מ

49

701.7/192.6

על גבעה במושב

אליכין

 

°3.4/270 ק”מ

15

708.6/193.0

קרקע שטח פתוח

מנשה

 

°12.4/242 ק”מ

87

713.8/200.6

גג בנין המועצה

גבעת עדה

 

°7.8/294 ק”מ

20

705.3/196.6

אזור בריכות דגים

גן שמואל

 

°13.6/317 ק”מ

24

697.7/198.1

אזור בריכות דגים

המעפיל

 

°16.6/303 ק”מ

90

699.2/203.4

גג  חדר האוכל

מגל

°5.9/121 ק”מ

°21.8/206 ק”מ

125

728.4/199.1

על גבעה במושב

כ.מהר”ל

°7.5/202 ק”מ

°29.2/216 ק”מ

445

731.9/206.9

חצר תחנת שאיבה

ד.אל-כרמל

 

°16.8/230 ק”מ

125

719.1/202.2

גג בריכת המים

עמיקם

למדידות מכביש 65

10

715.7/214.4

תחנת כיבוי אש

אום אל פאחם

 

ͦ  360/ 35 ק”מ

30

692.2/186.7

נתניה-ספורטק יהלום, קריית השרון       

קרון איגוד(**)

 

 ͦ 3401.2 ק”מ מאתר הפחם

16

190.8/ 707.35

גג מקלט ציבורי שכ’ חפציבה, חדרה

חפציבה (***)

 

 

 

 

מתחם מאגר המים הישן של הקיבוץ

מעיין צבי (*4)

 

 

 

 

מתיחם בריכות הדגים

נחשולים (*5)

(*) התחנה בקיסריה הופעלה ב-15.5.18

(**)התחנה הניידת “קרון איגוד” מופעלת ממאי 2017 בספורטק יהלום, קריית השרון, נתניה.  

(***) מד חלקיקי PM2.5 הותקן בתוך מבנה תחנת ניטור של חח”י בשכ’ חפציבהבחודש פברואר 2018.

(4*)  התחנה הוצבה ב-אפריל 2019

(5*)  התחנה הוצבה ב-יוני 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תרשים 1. מפת תחנות ניטור איכות האוויר בתחום האיגוד (נכון ליוני 2019)


     טבלה 2. רשימת מדי ניטור מזהמים  ומדדי מטאורולוגיה במערך הניטור                                                                                   

מכשור נוסף

מדדים מטאורולוגיים

מדי ניטור מזהמים גזיים וחלקיקים

 

שם התחנה

BTEX

RAIN

BRP

SVS

RH

TEMP

WDS

WDD

חלקיקים

PM2.5

O3

NOX

SO2

 

 

 

 

 

 

 

 

בית אליעזר

 

 

 

 

 

 

 

חדרה

 

 

 

 

 

 

 

קיסריה *

 

 

 

 

ברקאי

 

 

 

 

 

 

אליקים

 

 

 

 

 

פרדס חנה

 

 

 

 

אליכין

 

 

 

 

 

 

מנשה

 

 

 

 

 

גבעת עדה

 

 

 

 

 

 

גן שמואל

 

 

 

המעפיל

 

 

 

 

 

 

מגל

 

 

 

 

 

כ. מהר”ל

 

 

 

 

 

 

ד.אל-כרמל

 

 

 

 

 

 

עמיקם

 

 

 

 

 

 

 

אום אל פאחם

 

 

 

 

**קרון איגוד

 

 

 

 

 

 

 

***חפציבה

 

 

 

 

 

מעיין צבי (*4)

 

 

 

 

 

נחשולים (*5)

 

* מיקום תחנת קיסריה- מתחם מוזיאון ראלי, תחילת הפעלתה 15.5.18

** מיקום קרון האיגוד- התחנה הניידת ב-2018: נתניה, ספורטק יהלום, קריית השרון

***תחנת ניטור של חח”י, בה הוצב מד PM2.5 רציף של האיגוד

4*)  התחנה הוצבה באפריל 2019

(5*)  התחנה הוצבה ביוני 2019

BTEX= מכשיר לניטור בנזן, טולואן, אתיל-בנזן, קסילן

-מכשירים בבעלות חברת החשמל

מכשיר BTEX חדש יוצב ויופעל בחודש יולי 2019.

 

 

הצטרפות למערך הניטור הארצי (מנ”א)

בהתאם לנדרש בחוק אוויר נקי, מערך הניטור של איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה (שרון-כרמל) הוכרז ע”י השר להגנת הסביבה, בשנת 2014,  כחלק ממערך הניטור הארצי (מנ”א), המקיף למעלה מ-140 תחנות ניטור אוויר הפרוסות בכל הארץ. תחנות הניטור מופעלות על ידי גופים שונים, הנקראים “גופים מנטרים”, והם: המשרד להגנת הסביבה, איגודי ערים להגנת הסביבה (שרון-כרמל, חיפה, אשדוד, ואשקלון), רשויות מקומיות, מפעלים ותחנות כוח של חברת החשמל.

הגופים המנטרים בארץ מחויבים להפעיל את מערכות הניטור על פי קובץ הנחיות אחיד:  הנחיות הממונה על מערך הניטור הארצי, באגף איכות אוויר של המשרד להגנת הסביבה (להלן:”הנחיות הממונה”). מסמך הנחיות הממונה, הכולל הוראות לגבי אופן מיקום תחנת ניטור, סוגי מבנה, סוגי מכשור, אופן הפעלה ובקרת איכות הנתונים, אופן תיעוד המידע ועוד, מפורסם באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה:  http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/svivaair/airqualitydata/nationalairmonitoing/documents/monitoring-station-instructions07042014.pdf

 

התחדשות ושדרוג מערך ניטור אוויר

מערך ניטור אוויר אשר הוקם בשנת 1979 פועל בשיגרה יומיומית של דיווח נתוני איכות אוויר אמינים ורציפים. במהלך השנים חודשו ושודרגו המכשירים המודדים את נתוני איכות האוויר והאיגוד דואג לעבוד עם הטכנולוגיה המתקדמת ביותר ותחת הנהלים והדרישות הרגולטוריות. בשנת 2018 פרסם האיגוד מכרז לשדרוג וחידוש מבני התחנות ומכשירי המדידה בחלק מתחנות הניטור, במסגרתו הוקמו שתי תחנות ניטור חדשות כפי שתואר לעיל.

 

הצבת תחנות ניטור אוויר חדשות

במהלך שנת 2018 הוצבה תחנה ניטור אוויר חדשה בקיסריה, במתחם מוזיאון ראלי. הצבת התחנה נעשה בהתאם להערכה מחודשת של מצב פריסת תחנות הניטור בשטח איגוד ערים שרון כרמל,  ובדיקת אפשרות השפעה על איכות האוויר באזור בין יתר המקורות, מפליטות ארובות תחנת הכוח אורות רבין. הצבת התחנה נעשה בשיתוף פעולה מלא עם החברה לפיתוח קיסריה, וועד קיסריה ונציגי מוזיאון ראלי. התחנה הוצבה במיקום המוסכם, תמונה 1 ו-2, בסוף אפריל 2018 והחלה לשדר נתונים באופן רציף החל ממאי 2018.

בנוסף, בשיתוף עם חברת חשמל ומנ”א הותקן מד חלקיקי PM2.5 חדש בתוך מבנה תחנת הניטור “חפציבה” השייכת לחברת החשמל בחודש פברואר 2018. יש לציין, כי הטיפול במכשיר ובקרת הנתונים הינו בשליטת האיגוד בלבד.

 

כאמור, במסגרת פרויקט שדרוג הציוד נרכשו שתי תחנות ניטור חדשות שהוצבו במעיין צבי ונחשולים, הכוללים מכשור חדש לניטור BTEX: בנזן, טולואן, אתיל-בנזן וקסילן,  העלולים להיפלט מפעילות העתידית שלן אסדת הגז לווייתן שתתחיל לפעול בסוף שנת 2019.

שינוי גודל גופנים