פורום ארצי לקידום תחום חינוך היער בגיל הרך התכנס באיגוד. מטרת הפורום הינה לחבר בין מגוון אנשי המקצוע הבכירים בישראל לכדי למידה משותפת וחשיבה קדימה לפיתוח תחום חינוך היער בגיל הרך בישראל.
תחת תחום החינוך הסביבתי רואה האיגוד חשיבות עליונה בקידום הקשר הבלתי אמצעי עם הטבע מתוך הכרה של הערכים הרבים והטובים שיש לטבע להציע. היתרונות הטמונים בחינוך זה הינם: פיתוח הדמיון, העצמה אישית, תחושת מסוגלות, פיתוח יצירתיות, ענווה, אחריות, רעות, חוסן, שיפור המוטוריקה ומעל הכל חידוד ופיתוח כלל החושים בגוף.
הכנס כלל נציגות מכלל בעלי העניין בתחום זה בישראל אשר הגיעו מהאקדמיה, מהרשויות המקומיות, ממשרדי הממשלה, מעמותות ומגני ילדים.במהלך הכנס הועברו הרצאות “טד” קצרות והתקיימה עבודה בקבוצות שמתוכן הועלו שאלות, אתגרים ותובנות.