חשד לפגיעה בזדון בתחנת ניטור האוויר בנחשולים.

איגוד ערים שרון כרמל הפסיק את הניטור בתחנת הניטור בנחשולים בשל חשד לפגיעה בזדון במערכת החשמל.

בתקופה האחרונה ארעו מספר מקרים בהם הופסקה פעילות מערכת החשמל בתחנה ככל הנראה על ידי גורם חיצוני. במקרים אלה דוגלה המדידה – כלומר הנתונים הפיקטביים שנמדדו בעת אי אספקת החשמל נמחקו אך נשארו במאגר הנתונים ודווחו למשרד להגנת הסביבה וזאת בהתאם לחוק.

אתמול אירע אירוע נוסף בו הופסקה פעילות מערכת החשמל בזדון. בעקבות כך הוגשה תלונה במשטרה והופסקה פעילות התחנה לאחר התייעצות עם המשרד להגנת הסביבה.

תחנת הניטור בנחשולים היא אחת מבין שלוש תחנות שהציב האיגוד למדידת איכות האוויר באסדת לוויתן. הנתונים משודרים און ליין באתר האיגוד בשקיפות ואמינות מלאים.

יודגש, כי תחנה זו אינה אחת מהתחנות שנדרשו על-ידי המשרד להגנת הסביבה בהיתר הפליטה לתקופת ההרצה. פרט לתחנה זו, מערך הניטור מול אסדת לוויתן לתקופת ההרצה מונה 7 תחנות ניטור, שכולן מודדות גם בנזן.