פקח/ת אכיפה סביבתית

נתוני המשרה

יחידה

אגף פיקוח ואכיפה

סוג התפקיד

אינו מאוזכר בחקיקה[1]

תאריך עדכון

13/06/2022

היקף העסקה

100%

תיאור התפקיד

ייעוד

פיקוח ואכיפה בתחום איכות הסביבה במרחב האיגוד

פירוט הביצועים והמשימות העיקריות

 1. מימוש תכנית עבודה בפיקוח הסביבתי
 2. ביצוע מדיניות האכיפה של האיגוד לרבות פיקוח שוטף בשטח וביצוע חקירות.
 3. תיאום עם גופי פיקוח נוספים וביצוע מבצעי אכיפה.
 4. איתור עבירות בניגוד לחוקי איכות הסביבה, וחקירת כל אדם הקשור לעבירה כאמור, או שעשויות להיות לו ידיעות הנוגעות לעבירה כאמור.
 5. איסוף חומר ראיות כדין לצורך הגשת תביעות משפטיות ובכלל זה: חקירת חשודים ועדים, עיכוב חשודים, חיפוש ותפיסת ראיות וכלים ששימשו לביצוע העבירה, לצורך העברתן לגורמים המוסמכים לשקול הגשת כתבי אישום.
 6. ביצוע סיורים במרחב שבאחריות הפקח, לשם איתור מפגעים ומטרדים סביבתיים ואיתור הגורמים הרלוונטיים למפגעים אלה.
 7. תיעוד עבירות סביבתיות במרחב האיגוד לרבות כתיבת דוחות מפורטים.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד

אמינות, מהימנות אישית, יכולת ביטוי גבוהה בע"פ ובכתב, יכולת עבודה עצמאית ובצוות, אסרטיביות, סדר וארגון, נכונות לעבודת שטח, תודעת שירות גבוהה

כפיפות

מנכ"ל האיגוד

תנאים מקדימים למינוי

ידע והשכלה

השכלה

12 שנות לימוד

קורסים והכשרות מקצועיות

עדיפות לבוגר/ת קורס פקחים סביבתיים, אחרת יחויב לסיים בהצלחה הכשרה מתאימה בתחום

שפות

עברית ברמת שפת אם. ערבית - יתרון.

יישומי מחשב

שליטה בתוכנות Office

תנאים נוספים למינוי

 1. רישיון נהיגה בתוקף
 2. אישור היעדר רישום פלילי ע"י משטרת ישראל

ניסיון מקצועי

עבודת שטח מוכחת בתחום האכיפה של שנה לפחות

ניסיון ניהולי

לא נדרש

סוג מכרז

פומבי

מנהלה

 1. מועד פרסום המודעה 19/06/2022
 2. בקשות למכרז יש להגיש עד יום 17/07/2022 בשעה 10:00.
 3. מועמד המעוניין לקבל פרטים להגשת המועמדות, רשאי לפנות אל איגוד ערים שרון-כרמל במייל shiri@sviva-sc.org.il ו/או בטל' 04-6123409
 4. מועמדים העונים על דרישות המכרז יישלחו קורות חיים בצירוף המסמכים הנדרשים (צילום רישיון נהיגה ותעודות ומסמכים המעידים על הלימודים והניסיון) לדוא"ל shiri@sviva-sc.org.il. נא לציין בכותרת האי-מייל את שם המועמד/ת ואת שם המשרה.
  בקשות אשר תוגשנה שלא במועד הרלוונטי ו/או ללא המסמכים והאסמכתאות הנדרשים לא יידונו.       
 5. המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לנשים ולגברים כאחד.
 6. הגשת מועמדות מהווה מתן אישור לאיגוד ערים שרון-כרמל לשמירת המידע בהתאם לחוק. 
 7. בהתאם לתקנות הרשויות המקומיות (מכרזים לקבלת עובדים, תש"פ-2021), תינתן עדיפות לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם ברשות, אם

המועמד/ת הנו/הנה בעל/ת כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.  

 1. כמו-כן, בהתאם לחוק ולתקנות, מועמד/ת עם מוגבלות יהא/תהא זכאי/ת להתאמות הנדרשות מחמת מוגבלותו/ה בהליכי הקבלה לעבודה.
 

[1] העסקת עובד זה תתאפשר באמצעות העסקה ישירה או במסגרת העסקה במיקור חוץ.