רכז/ת חינוך סביבתי

נתוני המשרה

יחידה

אגף קיימות וחינוך

סוג התפקיד

אינו מאוזכר בחקיקה[1]

תאריך עדכון

13/06/2022

היקף העסקה

100%

תיאור התפקיד

ייעוד

ריכוז תחום החינוך הסביבתי באיגוד

פירוט הביצועים והמשימות העיקריות

1. עבודה למול גורמי החינוך במשרד להגנת הסביבה, משרד החינוך וברשויות החברות באיגוד
2. ייזום, פיתוח והטמעה של עקרונות הקיימות בראייה חדשנית במוסדות החינוך הפורמאלי והבלתי פורמלי במרחב האיגוד
3. הנחייה והדרכה במוסדות החינוך לרבות צוותי הוראה וגופים העוסקים בתחום החינוך הסביבתי ברשויות בנושאי איכות סביבה וסיוע בפיתוח תוכניות סביבתיות.
4. קידום בתי ספר וגנים לקבלת הסמכה ירוקה מהמשרד להגנת הסביבה
5. עבודה למול דובר האיגוד – כתיבה והפצה של חומר חינוכי לבתי הספר וסיקור מיזמים ופעילויות ירוקות והפצתן לעיתונות המקומית
6. אחריות על ההסברה הסביבתית במרחב האיגוד – ארגון מבצעי ניקיון וימי סביבה, הובלת מיזמים קהילתיים ואירועים לציבור הרחב ובמערכת החינוך בפרט
7. קידום תוכניות ויעדי האגף לחינוך סביבתי וקהילה במשרד להגנת הסביבה
8. סיוע בליווי פרויקטים סביבתיים בשיתוף הקהילה והרשויות המקומיות, לרבות שולחנות עגולים, הכשרה לעובדי הרשויות, קידום הקיימות וכד'.
9. סיוע בהובלת מהפכה ירוקה באיגוד כארגון מוביל בהטמעת ערכי הקיימות
10. ריכוז קולות קוראים בתחום, ליווי ויישומם בפועל

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד

אמינות, מהימנות גבוהה, יכולת ביטוי גבוהה בכתב ובע"פ, יכולת הצגה בפני גורמים חיצוניים, מוטיבציה גבוהה, יוזמה אישית, חדשנות, יכולת עבודה בצוות.     

כפיפות

מנהל אגף קיימות וחינוך

תנאים מקדימים למינוי

ידע והשכלה

השכלה

תואר אקדמי באחד התחומים הבאים: איכות הסביבה, גיאוגרפיה, חינוך, מדעי הסביבה, מדעים מדויקים, או כל תחום דומה לנ"ל

קורסים והכשרות מקצועיות

קורסים והכשרות מקצועיות בתחום יהוו יתרון

שפות

יכולת הבעה גבוהה בשפעה העברית בכתב ובע"פ.
ידיעת השפע האנגלית ברמה המאפשרת הבנת חומר מקצועי וקשר מול גורמים מחו"ל

יישומי מחשב

שליטה מלאה בתוכנות Office

תנאים נוספים למינוי

רישיון נהיגה בתוקף

ניסיון מקצועי

ניסיון מקצועי של שנתיים לפחות כמפורט בתיאור התפקיד או בתחומים שבהם קיימת זיקה לתפקיד זה

ניסיון ניהולי

לא נדרש

סוג מכרז

פומבי

מנהלה

  1. מועד פרסום המודעה 19/06/2022
  2. בקשות למכרז יש להגיש עד יום 17/07/2022 בשעה 10:00.
  3. מועמד המעוניין לקבל פרטים להגשת המועמדות, רשאי לפנות אל איגוד ערים שרון-כרמל במייל shiri@sviva-sc.org.il ו/או בטל' 04-6123409
  4. מועמדים העונים על דרישות המכרז יישלחו קורות חיים בצירוף המסמכים הנדרשים (צילום רישיון נהיגה ותעודות ומסמכים המעידים על הלימודים והניסיון) לדוא"ל shiri@sviva-sc.org.il. נא לציין בכותרת האי-מייל את שם המועמד/ת ואת שם המשרה.
    בקשות אשר תוגשנה שלא במועד הרלוונטי ו/או ללא המסמכים והאסמכתאות הנדרשים לא יידונו.       
  5. המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לנשים ולגברים כאחד.
  6. הגשת מועמדות מהווה מתן אישור לאיגוד ערים שרון-כרמל לשמירת המידע בהתאם לחוק. 
  7. בהתאם לתקנות הרשויות המקומיות (מכרזים לקבלת עובדים, תש"פ-2021), תינתן עדיפות לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם ברשות, אם

המועמד/ת הנו/הנה בעל/ת כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.  

  1. כמו-כן, בהתאם לחוק ולתקנות, מועמד/ת עם מוגבלות יהא/תהא זכאי/ת להתאמות הנדרשות מחמת מוגבלותו/ה בהליכי הקבלה לעבודה.
       
 

[1] העסקת עובד זה תתאפשר באמצעות העסקה ישירה או במסגרת העסקה במיקור חוץ.