סוגרים את יחידות 1-4. שימור יחידות 1-4 – כפי שהחליטה הממשלה יגרום להמשך זיהום האוויר ופגיעה באיכות חיי התושבים. רק הפסקת פעילות היחידות לחלוטין תוביל להפסקת הזיהום !!!

700 אלף תושבים, 18 ראשי רשויות תומכים בחוות הדעת המקצועית של איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה שרון כרמל שהוגשה לרשות החשמל, לשר האנרגיה ולשרה להגנת הסביבה – שכבר הודיעה על תמיכתה בעמדת האיגוד, לפיה יש להפסיק לחלוטין את פעילות יחידות 1-4 הפחמיות בתחנת הכוח אורות רבין- ולא לשמרן.

שינוי גודל גופנים