רכז/ת רישוי עסקים ותעשיות

נתוני המשרה

יחידה:

אגף תעשיות ותשתיות

סוג התפקיד:

אינו מאוזכר בחקיקה[1]

תאריך עדכון:

30/06/2021

היקף העסקה:

 100%

תיאור התפקיד

ייעוד:

מתן מענה לבקשות לרישיון עסק. פיקוח על עמידה בתנאים לרישיון העסק. פיקוח שוטף בעסקים.

פירוט הביצועים והמשימות העיקריות:

יישום חוק רישוי עסקים, תשכ"ח1968- ותקנותיו וצו רישוי עסקים.

מתן דרישות סביבתיות לעסקים, קיום סיורים בעסקים תוך מעקב רציף על קיום הדרישות הסביבתיות ומתן חוות דעת לרישיון עסק-פיקוח על עמידה בתנאים.

ריכוז הטיפול בעסקים בהיבט של רישוי עסקים ותיאום בין הגורמים המקצועיים ברשויות המקומיות ובמשרד להגנת הסביבה.

הכנת דוחות תקופתיים על פעילות ענף תעשיות ורישוי עסקים באיגוד.

בצוע מטלות נוספות על פי דרישת האיגוד ובהתאם לצרכי האגף.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

ביצוע סיורים מרובים בתעשייה, קריאה ולמידה של פרשות טכניות, כתיבת סיכומי סיורים וחוות דעת. השתתפות בפגישות עם נציגי רשויות מקומיות, בעלי ומנהלי עסקים במרחב האיגוד.        

כפיפות:

למנהל אגף תעשיות ותשתיות

תנאים מקדימים למינוי

ידע והשכלה

השכלה

תואר ראשון לפחות במדעים באחד מהתחומים הבאים:, מדעי הסביבה, בריאות הסביבה, ,כימיה, מדעי החקלאות, מדעי החיים, ביוטכנולוגיה, מדעים מדויקים;

או

תואר ראשון לפחות בהנדסה באחד מהתחומים הבאים: הנדסה אזרחית, הנדסת סביבה, הנדסה חקלאית, הנדסה כימית, הנדסת מזון וביוטכנולוגיה, הנדסת מכונות;

קורסים והכשרות מקצועיות

קורסים והכשרות מקצועיות רלוונטיות לתפקיד יהוו יתרון.

שפות

יכולת הבעה בכתב ובעל פה בשפה העברית ברמה גבוהה.
ידיעת השפה האנגלית ברמה טובה המאפשרת הבנת חומר מקצועי.

יישומי מחשב

שליטה בתוכנות Office

שליטה מתקדמת ב-Excel תהווה יתרון.

תנאים נוספים למינוי

רישיון נהיגה בתוקף

ניסיון מקצועי

ניסיון מוכח בעבודה ברישוי או בפיקוח או עבודה בתעשייה - יתרון

ניסיון ניהולי

לא נדרש.

סוג מכרז

פומבי

מנהלה

  1. מועד פרסום המודעה 19/06/2022
  2. בקשות למכרז יש להגיש עד יום 17/07/2022 בשעה 10:00.
  3. מועמד המעוניין לקבל פרטים להגשת המועמדות, רשאי לפנות אל איגוד ערים שרון-כרמל במייל shiri@sviva-sc.org.il ו/או בטל' 04-6123410
  4. מועמדים העונים על דרישות המכרז יישלחו קורות חיים בצירוף המסמכים הנדרשים (צילום רישיון נהיגה ותעודות ומסמכים המעידים על הלימודים והניסיון) לדוא"ל shiri@sviva-sc.org.il. נא לציין בכותרת האי-מייל את שם המועמד/ת ואת שם המשרה.
    בקשות אשר תוגשנה שלא במועד הרלוונטי ו/או ללא המסמכים והאסמכתאות הנדרשים לא יידונו.       
  5. המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לנשים ולגברים כאחד.
  6. הגשת מועמדות מהווה מתן אישור לאיגוד ערים שרון-כרמל לשמירת המידע בהתאם לחוק. 
  7. בהתאם לתקנות הרשויות המקומיות (מכרזים לקבלת עובדים, תש"פ-2021), תינתן עדיפות לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם ברשות, אם

המועמד/ת הנו/הנה בעל/ת כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.  

  1. כמו-כן, בהתאם לחוק ולתקנות, מועמד/ת עם מוגבלות יהא/תהא זכאי/ת להתאמות הנדרשות מחמת מוגבלותו/ה בהליכי הקבלה לעבודה.
       
 

[1] העסקת עובד זה תתאפשר באמצעות העסקה ישירה או במסגרת העסקה במיקור חוץ.