נתוני ניטור מתוקפים חודש יוני   

                                                                                               

27.06.21
28.06.21
29.06.21
30.06.21

 

* הנתונים המוצגים הינם תוצאות מדידה בתחנת הניטור הממוקמת בשטח המתקן.

לתשומת לבכם: התחנה עצמה עדיין נמצאת בשלב ההרצה; הזמנים מיוצגים לפי שעון חורף.