נתוני ניטור מתוקפים חודש אוקטובר 
 

הנתונים המוצגים הינם תוצאות מדידה בתחנת הניטור הממוקמת בשטח המתקן.