נתוני ניטור מתוקפים חודש יולי  

       

01.07.2021

06.07.2021

11.07.2021

16.07.2021

21.07.2021

26.07.2021

31.07.2021

02.07.2021

07.07.2021

12.07.2021

17.07.2021

22.07.2021

27.07.2021

 

03.07.2021

08.07.2021

13.07.2021*

18.07.2021

23.07.2021

28.07.2021

 

04.07.2021

09.07.2021

14.07.2021*

19.07.2021

24.07.2021

29.07.2021

 

05.07.2021

10.07.2021

15.07.2021

20.07.2021

25.07.2021

30.07.2021

 

*  ישנו חוסר בקבצים בחלק מנתוני המטאורלוגיה.                                                                                    

 

הנתונים המוצגים הינם תוצאות מדידה בתחנת הניטור הממוקמת בשטח המתקן.

לתשומת לבכם: התחנה עצמה עדיין נמצאת בשלב ההרצה; הזמנים מיוצגים לפי שעון חורף.