נתוני ניטור מתוקפים חודש ספטמבר  

       

01.09.2021

06.09.2021

11.09.2021

16.09.2021

21.09.2021

26.09.2021

 

02.09.2021

07.09.2021

12.09.2021

17.09.2021

22.09.2021

27.09.2021

 

03.09.2021

08.09.2021

13.09.2021

18.09.2021

23.09.2021

28.09.2021

 

04.09.2021

09.09.2021

14.09.2021

19.09.2021

24.09.2021

29.09.2021

 

05.09.2021

10.09.2021

15.09.2021

20.09.2021

25.09.2021

30.09.2021

 

*  ישנו חוסר בקבצים בחלק מנתוני המטאורלוגיה.                                                                                    

 

הנתונים המוצגים הינם תוצאות מדידה בתחנת הניטור הממוקמת בשטח המתקן.

לתשומת לבכם: התחנה עצמה עדיין נמצאת בשלב ההרצה; הזמנים מיוצגים לפי שעון חורף.