האם תחנת הכח המזהמת במדינה תפעל ללא היתר?

בעוד שבוע בדיוק, היחידות הפחמיות 1-4 באורות רבין, חדרה, היו אמורת לצאת לשימור והמחז"מים המייצרים חשמל בגז היו אמורים להיכנס לפעולה.  בשל אילוצים ודחיות בהקמת המחז"מים חברת החשמל לא מתכננת להוציא את היחידות לשימור  בתאריך היעד -ה01/06.  נכון להיום היתר ה


בעוד שבוע בדיוק, היחידות הפחמיות 1-4 באורות רבין, חדרה, היו אמורת לצאת לשימור והמחז"מים המייצרים חשמל בגז היו אמורים להיכנס לפעולה. 
בשל אילוצים ודחיות בהקמת המחז"מים חברת החשמל לא מתכננת להוציא את היחידות לשימור  בתאריך היעד -ה01/06. 
נכון להיום היתר הפליטה של יחידות 1-4 עדיין לא עודכן ולא ידוע אם יעודכן על ידי המשרד להגנת הסביבה. 

בהיתר הפליטה של תחנת הכוח אורות רבין נלקח מראש שביוני 2022 יתחילו לפעול המחז"מים (יחידות 80,70 שמייצרות אנרגיה מגז) ותופסק הפעילות השוטפת של היחידות המזהמות 1-4 .
 יחידות 1-4 הן יחידות ישנות ללא סולקנים או מערכת להפחתת פליטות, ובהן תקלות רבות. (כל הפסקה והנעה מחדש של יחידה שוות ערך בפליטת מזהמים לסביבה לכ-3 ימי עבודה.) היחידות חייבות לסיים את פעילותן- להסגר לגמרי  בהקדם האפשרי.

כגוף מפקח ומנטר איגוד ערים לאיכות הסביבה שרון כרמל, אמון על ערכי איכות האוויר במרחב האיגוד ועליו לוודא כי המפעלים ותחנות הכוח יעמדו בכל התנאים הקבועים בהיתר. נמשיך לעקוב שאף אחת מהתעשיות במרחב, כולל תחנת הכח לא יחרגו מעל ערכי הפליטה שנקבעו להם.

בנוסף האיגוד מביע את הסתייגויותיו ממשטר הפעלת יחידות ייצור החשמל בתחנות כוח אורות רבין ואתר חגית, היות והפעלתן לא מתקיימת תוך התחשבות באספקט פליטות המזהמים לאוויר במרחב  האיגוד. האיגוד רואה שיש העדפה לייצור בפחם באורות רבין לעומת ייצוא בגז בתחנת הכח חגית. יש לתת עדיפות לייצור חשמל ביחידות השורפות גז טבעי וביחידות הפחמיות עם אמצעי הפחתת מזהמים כשלב ביניים עד לביסוס אנרגיות מתחדשות.
  
בכל יום בו הפחם עדיין מאוחסן בתחנת הכח גם השכנים בשכונת חפציבה המרוחקת 800 מטר מהתחנה סובלים. אחסון הפחם גם הוא מהווה מטרד כבר 40 שנה, אבק הפחם מתעופף לבתי התושבים בשכונה. חברת החשמל התחייבה על בניית אמצעי שיקטין באופן משמעותי את מפגע אבק הפחם ובינתיים התושבים ממשיכים לסבול.

לאחר שהאיגוד נכח לדעת שרוב גדול מהציבור במרחב לא מודע שעדיין שורפים פחם באורות רבין הוא הפיק סרטון בשיתוף האנימטור גל שקדי, שחושף לציבור את המפגעים מתחנת הכח אורות רבין ושל היחידות הישנות 1-4


יו"ר האיגוד אסיף איזק 
בריאות התושבים ואיכות הסביבה קודמים לכל שיקול אחר.
קיים הכרח מיידי בסגירת היחידות הפחמיות 1-4 ומעבר לגז טבעי כשלב ביניים לאנרגיות מתחדשות."