הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה: סגירת יחידות 1-4 ופתרון למפגע אבק הפחם מהווים תנאי להקמת שכונת הפרפרים בחדרה

לאור דרישות האיגוד קבעה הוועדה המחוזית כי יש לוודא סגירה מוחלטת של יחידות 1-4 ומציאת פתרון למפגע אבק הפחם לפני אישור התכנית


תכנית שכונת הפרפרים, של חברת שיכון ובינוי כוללת בקשה להקמת 2,600 יחידות דיור על שטח של כ-1,000 דונם, מזרחית לתחנת הכוח אורות רבין, כק"מ בלבד ממאגר הפחם בתחנה

ההתנגדות של האיגוד- כפי שהוגשה לוועדה התמקדה בשתי דרישות, הראשונה טיפול במפגע אבק הפחם אשר מתפזר מהתחנה אל עבר שכונת חפציבה הסמוכה וגורם מזה עשרות שנים, לפגיעה באיכות החיים ובבריאות תושבי השכונה. הדרישה השנייה נוגעת לאי הפסקת הפעלת יחידות 1-4 הפחמיות הישנות בתחנה. כזכור קבעה ממשלת ישראל כי היחידות יועברו לשימור ביוני 2022, אך בעקבות דרישת חברת החשמל נדחה המועד, על אף חוות דעת של משרד הבריאות לפיה כ-50 איש בשנה מתים מהפליטות מהיחידות הללו.

יצוין כי בימים אלה אף מגבש האיגוד תביעה כנגד חברת החשמל בשל עיכוב זה.

לאור דרישות האיגוד קבעה הוועדה המחוזית 2 תנאים להקמת השכונה, הראשון סגירה מוחלטת של יחידות 1-4 , כלומר מעבר לשימור שקבעה הממשלה שמשמעותו הפעלה מספר חודשים בשנה בעת חירום וכתחזוקה שוטפת  והתנאי השני  מציאת פתרון למפגע אבק הפחם.

מדובר בהישג משמעותי במאבק לסגירת יחידות 1-4 הפחמיות הישנות אותו מוביל האיגוד.

יו"ר האיגוד אסיף איזק," הועדה קבעה את מה שידוע לכל. יש לסגור את יחידות 1-4 ולמצוא פתרון למפגע אבק הפחם. אנו דורשים מהממשלה לפעול לכך באופן מיידי ולעצור את הפגיעה בסביבה, באיכות החיים ובבריאות התושבים."