נתוני ניטור מתוקפים חודש נובמבר
 

הנתונים המוצגים הינם תוצאות מדידה בתחנת הניטור הממוקמת בשטח המתקן.