המעבדה לכימיה אנליטית

המעבדה לכימיה אנליטית

אחד התחומים העיקריים בהם מטפל האיגוד הוא הפיקוח על שפכי תעשיות ומתקני טיפול בשפכים. פעילות זו מתבצעת מכוח חוק העזר לשפכי תעשיות איגוד ערים חדרה, והאצלת סמכות של נציב המים, עפ"י חוק המים. כדי שניתן יהיה לאכוף את חוק העזר הוקמה באיגוד מעבדה אנליטית לביצוע בדיקות כימיות של שפכים וקולחים. ד מעבדת האיגוד מצוידת במכשירי דיגום אוטומטיים.המשמשים לדיגום מורכב במוצא של קדם הטיפול בתעשייה או נקודת חיבור למערכת הביוב הציבורית .הדיגום מבוצע ע"פ תוכנית ניטור שנתית או בהתאם לדרישות הפיקוח ואכיפה. יעוד המעבדה הוא לתת מענה לפיקוח על התעשיות ומתקני טיפול בשפכים , לאכיפת חוק העזר לשפכי תעשיות ועמידה באיכות הקולחים להשקיה או להזרמה לנחל. מדיניות המעבדה הנה לספק למערך פיקוח התעשייה שירותי בדיקה העונים על דרישותיו תוך הקפדה על התאמה לנוהלי הבדיקות,תקנים ותקנות לאומיים ובינלאומיים מחייבים. החל מחודש אפריל שנת 2003 קיבלה המעבדה הסמכה של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

תחומי העיסוק של המעבדה :

1.         ביצוע בדיקות כימיות של שפכים מסוגים שונים כדי לקבוע את מידת התאמתם לטיפול במכוני טיהור.

2.         ביצוע בדיקות כימיות של מי קולחין על מנת לקבוע אם איכותם תואמת את תקנות בריאות העם.

3.         מתן שירותי מעבדה אנליטית ושירותי דיגום ללקוחות שונים בארץ.

סוגי הבדיקות :

המעבדה מבצעת בדיקות כימיות לאיתור הרכב השפכים והקולחים. הבדיקות מתבצעות בשיטות סטנדרטיות בינ"ל המתבססות על Standard Methods for the examination of water and wastewater . הבדיקות מוכרות ע"י המשרד לאיכות הסביבה ומשרד הבריאות, כאשר החל מחודש אפריל שנת 2003 קיבלה המעבדה הסמכה של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות. המעבדה מפעילה מערכת אבטחת איכות ופועלת עפ"י נוהלי מדריך האיכות ונהלים מקצועיים בהתאם לדרישות של Iso/Ies Guide .

המכשור במעבדה:

המעבדה מצוידת במכשור חדשני ומשוכלל לביצוע בדיקות ברמה גבוהה, הכולל בין היתר ספקטרופומטר ממוחשב לעבודה בתחומי uv ו- Vis מכשירי Aes - Icp לקביעה מהירה ובו זמנית של מספר רב של יסודות ברגישות ובדיוק גבוהים ובמערכת מכשירים לקביעת רעילות צח"ב וקצב פירוק ביוכימי ועוד. מעבדת האיגוד מצוידת במכשירי דיגום אוטומטיים ל- 24 שעות וכן במד ספיקה. מכשור זה מוצב אצל הלקוחות בהתאם להזמנה. ביצוע בדיקות כימיות לשפכים וקולחים בהתאם לדרישת הלקוח. בין לקוחות המעבדה נמנים מפעלים גדולים וותיקים בקנה מידה ארצי, משרדי ממשלה, מעבדות, מוסדות חינוך אקדמי, גופים ירוקים שונים ועוד.

 ליצירת קשר--04-6123412

כתובת מייל: Lab_office@igudhadera.co.il

קישור לרשימת בדיקות המעבדה תחת הסמכה - אתר הרשות להסמכת מעבדות