igud_logo
ניר מנכ

ניר מנכ"ל

asif

אלונה

אלונה

באקה-גת

באקה-גת

ג'סר זרקה

ג'סר זרקה

זכרון יעקב

זכרון יעקב

חוף כרמל

חוף כרמל

מגידו

מגידו

נתניה

נתניה

פראדיס

פראדיס

פרדסיה

פרדסיה

אור עקיבא

אור עקיבא

אליכין

אליכין

בנימינה-עדה

בנימינה-עדה

ג'ת

ג'ת

חדרה

חדרה

כפר יונה

כפר יונה

מנשה

מנשה

עמק חפר

עמק חפר

פ.חנה כרכור

פ.חנה כרכור

איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה (שרון כרמל) הוקם בשנת 1979 בצו שר הפנים. המטרה בהקמת האיגוד הייתה שמירה על רמה נאותה של איכות האוויר בתחום השפעת תחנת הכוח "אורות רבין" הממוקמת בסמוך לשפך נחל חדרה.

האיגוד הוא התארגנות אזורית של הרשויות הנמצאות ברדיוס של כ 30- ק"מ מתחנת הכוח – רוב שטחו מצוי במישור החוף הצפוניממגידו במזרח לגבולה הדרומי של חיפה ועד לכפר יונהנתניה ופרדסיה. כיום חברות באיגוד 18 רשויות, שאת ההיבטים הסביבתיים שלהן משרת האיגוד.

השטח בו פועל האיגוד משתרע על כ- 675 אלף דונםואוכלוסייתו מונה כ 600- אלף נפש. כ 75%-

מהרשויות החברות באיגוד הינן הומוגניות ערים גדולות כגון נתניה וחדרה ועד מועצות מקומיות ואזוריות וכן מהמגזר הערבי. האיגוד מלווה כל רשות בתחומה בהתאם לתחומים הנדרשים.

עם הקדמה וההתפתחות בתחומי איכות הסביבה, החלטות מועצת האיגוד הובילו אותו להתרחב  ולעסוק בתחומי פעילות רבים כגון: מניעת זיהום אויר וזיהום קרקע בתעשיות, ליווי הרשויות בתחום הפסולת, ביצוע מחקרים לקידום טכנולוגיות חדישות, מדידות רעש וקרינה, מתן חוות דעת לוועדות בניין ערים, מתן חוות דעת לבקשות להיתרי בנייה, חינוך סביבתי, רישוי עסקים ועוד...

צוות האיגוד מרכז בתוכו את פעילות האיגוד כזרוע מקצועית של הרשויות החברות בו, ומעביר לידי הרשות המקומית את חוות הדעת וההמלצות לצורך טיפול הרשות למול המפגעים הסביבתיים.

כל מידע אודות האיגוד ופעולותיו ניתן למצוא באתר האינטרנט - https://www.sviva-sc.org.il

 

 
הרשויות החברות באיגוד:
 

שם הרשות

מספר תושבים

שם הרשות

מספר תושבים

אור עקיבא

20,000

חוף כרמל

28,000

אלונה

2,000

כפר יונה

20,000

אליכין

3,500

מגידו

12,700

באקה אל גרביה

28,000

מנשה

18,282

בינימינה – גבעת עדה

15,000

נתניה

219,000

ג'סר א-זרקא

13,500

עמק חפר

40,000

ג'ת

11,000

פורדיס

13,000

זכרון יעקב

21,000

פרדס חנה - כרכור

33,000

חדרה

92,081

פרדסיה

97,334

סה"כ

596,338