האיגוד החליט לא לקחת סיכונים!
לאחר ששברון הודיעה על היתכנות איחסון זמני של קונדנסט במיכל ליד תחנת הכח חגית בצומת אליקים (עקב עבודות בצינור של קצצ"א) החלטנו בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה, מחוז חיפה, לבצע דיגום של BTEX (תערובות של בנזן , טולואן ושלושת האיזומרים של קסילן). הדיגום יעשה
גם סמוך לפתח המיכל וגם בכניסה לאליקים על מנת לוודא שלא חל זיהום אוויר ושאחסנת הקונדנסט במיכל עומדת בהיתרים הסביבתיים.