ביום ראשון ה 8.5.22 תחנת ברקאי תפסיק את שידוריה לטובת המשך שדרוג מערך הניטור