האיגוד יזם דיון בנושא הכשל המתמשך של היחידות הפחמיות בתחנת הכוח אורות רבין, בוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת.
הרקע לדיון - אי הפסקת הפעילות השוטפת של יחידות 1-4, אשר היו אמורות להפסיק לעבוד ב- 01.06.22, אך חברת החשמל לא יישמה זאת
ולמעשה היחידות הפחמיות הישנות פועלות כעת ללא היתר.
משרדי האוצר והאנרגיה מנסים לשנות את חוק ההסדרים על מנת להכשיר את הזיהום מהיחידות ולאפשר את המשך הפעלתן ללא פיקוח.

ניר סהר, מנכ"ל האיגוד העלה מספר נקודות חשובות במהלך הדיון; תחנת הכוח אורות רבין היא המפעל המזהם ביותר בישראל. 
אמנם ישנה ירידה בשימוש בפחם אבל יש עלייה במזהמים בסביבה בשל שינויים מטאורולוגים.
מרחב שרון כרמל צורך 7% מצריכת חשמל כאשר הייצור במרחב הוא  35% - זה אבסורד!
על פי נתוני משרד הבריאות מ- 2016, מידי שנה נפטרים 50 בני אדם מהפעלת התחנה.הוועדה קבעה כי חברת החשמל תדווח מעתה והלאה לציבור על כל הפעלה של יחידות 1-4 וכי יתקיים מעקב בוועדה על כך. בנוסף נקבע כי תתקיים
בדיקה מעמיקה של משרד הבריאות על היקף וסוג התחלואה במרחב הסמוך לתחנת הכוח.  
אלו החלטות חשובות והישגים משמעותיים בדרך לסגירת יחידות 1-4 הפחמיות הישנות

האיגוד דורש לסגור באופן מיידי את יחידות 1-4 ואף לסגור את פעילותן שוטפת  - היות והוצאתן לשימור תמשיך לגרום לזיהום ניכר.
יש לעבור לשימוש בגז טבעי כשלב ביניים בדרך לאנרגיות מתחדשות.