תושבי המרחב, אתם מוזמנים להשפיע על האוויר שאתם נושמים!

בעקבות ההשגות שהאיגוד הגיש לגבי טיוטת היתר הפליטה של תחנת הכוח אורות רבין, יתקיים דיון פומבי - פתוח לכלל הציבור, בהערות ובהגבלות החדשות לתחנת הכוח.

לדיון משמעות רבה להמשך הפעלת היחידות הפחמיות המזהמות 1-4 בתחנת הכוח אורות רבין ולכן השתתפותכם חשובה !!!

הדיון יתקיים ביום שני, 15 בינואר 2024, בשעות 18:00-20:00 באולם האיגוד - ברח' המסגר 3, חדרה.

ישודר בלייב בפייסבוק האיגוד

כאן תוכלו לעיין בטיוטת ההיתר ובהערות הציבור שהוגשו לממונה במאגר היתרי פליטה לאוויר >> https://katzr.net/9289e1