nitur_station

mapa-igud_400_560

מערך ניטור אוויר

בשנת 1979 הוחלט על הקמת מערך של 12 תחנות ניטור אוויר ברשות האיגוד, לפיקוח על זיהום אוויר הנפלט מתחנת הכוח. עם השנים, נוספו תחנות ניטור, ושונה מיקומן של תחנות קיימות. האיגוד מפקח בתחום שיפוטו על תחנת הכוח אורות רבין, תחנת הכוח חגית ותחנת הכוח קיסריה.

כיום, מערך ניטור האוויר של האיגוד מונה  18 תחנות ניטור אוויר, מהן 16 נייחות ו-2 ניידות, והוא מהווה חלק משמעותי בפעילות אגף האוויר של האיגוד. בתחנות ניטור האוויר נמדדים גופרית דו חמצנית, תחמוצות חנקן ופרמטרים מטאורולוגיים. אוזון נמדד בתחנות המעפיל וכרם מהר"ל, בתחנות הניטור בפרדס חנה, ברקאי וניידת ניטור האוויר נמדדים חלקיקים נשימים. תחנות הניטור הניידות מוצבות לתקופות קצובות בנקודות מדידה שונות בהתאם לצורך. אבק כללי מרחף נמדד במעגן מיכאל כחלק מתוכנית ניטור לאומית של המשרד להגנת הסביבה (אמנת ברצלונה 1996) לבדיקת נוכחות מתכות כבדות במימי חופי הים התיכון. הבדיקות מתבצעות ע"י "המכון לחקר ימים ואגמים לישראל'. נתוני תחנות ניטור האוויר מתקבלים בזמן אמת, במחשב המרכזי בחדר הבקרה של האיגוד. נתוני אמת גולמיים וכן נתוני ארכיון פתוחים לציבור ומוצגים גם באתר.

בשנת 2014 כל מערכי הניטור בארץ צורפו באופן רשמי, במעמד השר להגנה"ס, למערך הניטור הארצי של המשרד,  עפ"י דרישות חוק אויר נקי. בכך התחייב האיגוד להסמיך את מערך הניטור ל-ISO17025  כמעבדה מוסמכת לבדיקות וכיול ע"י הרשות להסמכת מעבדות.

זכרון יעקב

זכרון יעקב

אליקים

אליקים

נתניה

נתניה

ברקאי

ברקאי

חדרה-איגוד

חדרה-איגוד

בית אליעזר

בית אליעזר

המעפיל

המעפיל

גן שמואל

גן שמואל

גבעת עדה

גבעת עדה

מנשה

מנשה

עמיקם

עמיקם

פרדס חנה

פרדס חנה

קרון איגוד

קרון איגוד

א.א.פאחם

א.א.פאחם

עמיקם

עמיקם

א.א.פאחם

א.א.פאחם

כרם מהר

כרם מהר"ל

קיבוץ מגל

קיבוץ מגל

nitur-stations_big