niturit

ניטורית

תושבים יקרים, מערכת הניטורית שלפניכם פותחה על מנת לאפשר לכם גישה נוחה ומיידית למידע סביבתי מקיף בסביבת מגוריכם. הנתונים כוללים, בין השאר, מיפוי דיווחים על מדידות שבוצעו, פניות תושבים שהתקבלו, בקשות שהוגשו ומידע סביבתי כללי נוסף.

לחצו כאן לצפייה בהוראות השימוש

עם כניסתן לתוקף של תקנות חוק חופש המידע, אנו עושים כמיטב יכולתנו על מנת להציג את כל המידע הסביבתי המצוי ברשותנו. אנו גאים להציג בפניכם מערכת למידע סביבתי שהיא ייחודית בהיקפה. יחד עם זאת, מאחר והמערכת נמצאת בשלבי הרצה והמידע המוצג עדיין חלקי, נבקש את הבנתכם וסבלנותכם.

לחצו כאן לשליחת מייל למנהל המערכת

זכויות יוצרים ותקנון

   הצג הכל
שפכים
קרינה
רעש
איכות אוויר
מזיקים
משמר הסביבה
רישוי ותכנון
פסולת ומיחזור
התחברות למערכת
Scale = 1 : 3M
36.38137, 31.12064

 

שינוי גודל גופנים