n

 

                                          אודות האיגוד

ניר מנכ

igud_logo

יו

מנכ"ל האיגוד ניר סהר

יו"ר האיגוד יעקב אדרי

 קישור לאתר הרשות

אלונה

אלונה

באקה-גת

באקה-גת

ג'סר זרקה

ג'סר זרקה

זכרון יעקב

זכרון יעקב

חוף כרמל

חוף כרמל

מגידו

מגידו

נתניה

נתניה

פראדיס

פראדיס

פרדסיה

פרדסיה

אור עקיבא

אור עקיבא

אליכין

אליכין

בנימינה-עדה

בנימינה-עדה

ג'ת

ג'ת

חדרה

חדרה

כפר יונה

כפר יונה

מנשה

מנשה

עמק חפר

עמק חפר

פ.חנה כרכור

פ.חנה כרכור

איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה (שרון כרמל) הוקם בשנת 1979 בצו שר הפנים. המטרה בהקמת האיגוד הייתה שמירה על רמה נאותה של איכות האוויר בתחום השפעת תחנת הכוח "אורות רבין" הממוקמת בסמוך לשפך נחל חדרה.

האיגוד הוא התארגנות אזורית של הרשויות הנמצאות ברדיוס של כ 30- ק"מ מתחנת הכוח – רוב שטחו מצוי במישור החוף הצפוני, ממגידו במזרח לגבולה הדרומי של חיפה ועד לכפר יונה, נתניה ופרדסיה. כיום חברות באיגוד 18 רשויות, שאת ההיבטים הסביבתיים שלהן משרת האיגוד.

השטח בו פועל האיגוד משתרע על כ- 675 אלף דונם, ואוכלוסייתו מונה כ 600- אלף נפש. כ 75%-

מהרשויות החברות באיגוד הינן הומוגניות ערים גדולות כגון נתניה וחדרה ועד מועצות מקומיות ואזוריות וכן מהמגזר הערבי. האיגוד מלווה כל רשות בתחומה בהתאם לתחומים הנדרשים.

עם הקדמה וההתפתחות בתחומי איכות הסביבה, החלטות מועצת האיגוד הובילו אותו להתרחב  ולעסוק בתחומי פעילות רבים כגון: מניעת זיהום אויר וזיהום קרקע בתעשיות, ליווי הרשויות בתחום הפסולת, ביצוע מחקרים לקידום טכנולוגיות חדישות, מדידות רעש וקרינה, מתן חוות דעת לוועדות בניין ערים, מתן חוות דעת לבקשות להיתרי בנייה, חינוך סביבתי, רישוי עסקים ועוד...

צוות האיגוד מרכז בתוכו את פעילות האיגוד כזרוע מקצועית של הרשויות החברות בו, ומעביר לידי הרשות המקומית את חוות הדעת וההמלצות לצורך טיפול הרשות למול המפגעים הסביבתיים.

כל מידע אודות האיגוד ופעולותיו ניתן למצוא באתר האינטרנט - https://www.sviva-sc.org.il

 

הרשויות החברות באיגוד

שם הרשות מספר תושבים שם הרשות מספר תושבים
אור עקיבא 20,000 חוף כרמל 28,000
אלונה 2,000 כפר יונה 20,000
אליכין 3,500 מגידו 12,700
באקה אל גרביה 28,000 מנשה 18,282
בינימינה – גבעת עדה 15,000 נתניה 219,000
ג'סר א-זרקא 13,500 עמק חפר 40,000
ג'ת 11,000 פורדיס 13,000
זכרון יעקב 21,000 פרדס חנה - כרכור 33,000
חדרה 92,081 פרדסיה 6,275
סה"כ 596,338