odot_news

חדשות

האיגוד החל בפרויקט נרחב לשדרוג תחנות הניטור 

האיגוד גייס  כ- 750 אלף ₪עבור הרשויות שבתחומו לטובת פרויקטים סביבתיים

האיגוד יישם תוכנית מקיפה בנושא איכות הסביבה  בגני הילדים

"איגודי הערים הם חוד החנית של איכות הסביבה" - השר פרץ בביקור  באיגוד

צעד נוסף במאבק הרשויות נגד המפחמות המזהמות

ניר סהר מונה למנכ"ל האיגוד

זיהום האויר שנמדד בל"ג בעומר - פי שלושה מביום רגיל

 8.3.13ישיבת מועצת האיגוד  - המשך פעילות המעבדה 10.3.13יום עיון חומרים מסוכנים

אושר תקציב 2013

מכרז למשרת מנכ"ל האיגוד

דרושים: דוגם שפכים וטכנאי מערך ניטור אויר 13.9.12

הוסדרה ההטמנה באתר הפסולת עין הים - 5.8.12

בניית ארובה רביעית ומעבר לשימוש בגז טבעי בתחנת הכח בחדרה - דיון ציבורי באיגוד 28.6.12

דו קיום סביבתי - הצטרפות אום אל פחם לאיגוד ערים שרון כרמל 25.6.12

דיון פתוח עם נציגי חברת החשמל בנושא הסבה לגז טבעי והקמת ארובה רביעית בתחנת הכח אורות רבין, ב-28/6

אכיפת תקנות איכות הסביבה במוסכים בפרדס חנה 14.5.12

ניטורית - מערכת מיפוי סביבתית המאפשרת לקבל מידע מפורט על נתוני איכות הסביבה, פועלת באיגוד 12.5.12

חדרה הגדה אורבנית - יום עיון בנושא ההסטוריה האקולוגית של חדרה התקיים ב-2.2.12 

נפח פעילות רישוי עסקים  באיגוד ערים שרון כרמל, גדל בשנת 2011  בכ- 60%   5.2.12

תקציב של 1.1 מיליון ש"ח הושג ע"י האיגוד לשיקום מפגעי פסולת בג'סר אל זרקא 1.2.12

הופסקו פעולות המפוחים בקניון חדרה והשקט חזר לתושבי האזור 31.1.12

מניעת זיהום אויר משריפת גזם ופסולת חקלאית 2.1.12

מחנכים לקיימות בגני הילדים 12.12.11

למען הדורות הבאים - מפגש מנהיגות צעירה בחדרה בבניין האיגוד 28.11.11

הטמעת תקן איזו 9001 22.11.11

חינוך לקיימות - שיעורים בנושא מיחזור בבתי הספר בחדרה 16.11.11

האיגוד נלחם במטרד המפחמות 22.9.2011

אירוע פרידה מאילן שדה יו"ר האיגוד הפורש 15.9.2011

ניטורית - מערכת מיפוי סביבתי תותקן באיגוד ערים לאיכות הסביבה שרון כרמל 27.7.2011

תגבור תחום החינוך הסביבתי בעזרת בנות שירות לאומי 

הסמכה ל-ISO 9001

 תחרות שביל ישראל בשיתוף רשת עמל 7.2.11 

מבנה ירוק לדוגמא 28.4.11

יום עיון בנושא טיפול בשפכים ומי קולחין 1.6.2011

בחירת יו"ר חדש לאיגוד 6.6.11

מודדים זיהום אויר באום אל פחם 12.7.11

שינוי גודל גופנים