מידע לציבור

אנו מתכבדים להגיש לכם את הדו"ח השנתי הסוקר את הפעילות המשמעותית שקיימנו במהלך שנת 2017

בשנת 2018 חלה ירידה במספר האירועים של כ- %28 לעומת 2017 .ירידה משמעותית זו מוסברת ע"י הירידה ב- %35 במספר האירועים ממקור אורות רבין יחסית למצב בשנת 2017

ארועי זיהום

דו"חות שנתיים

מתכבדים להציג בפניכם את דו"ח האיגוד לשנת 2018 המפרט את פעילות והישגי האיגוד בשנה זו.

מתכבדים להציג בפניכם את דו"ח האיגוד לשנת 2019 המפרט את פעילות והישגי האיגוד בשנה זו.