רישוי עסקים

rishui

רכז רישוי עסקים: אמיר סלע

מספר טלפון: 04-6123408

 כתובת מייל: amir@igudhadera.co.il

רישיון עסק הוא אחד מן הכלים החשובים ביותר שבעזרתו איגוד ערים אוכף ומונע מטרדי איכות סביבה
שעלולים לנבוע מפעילות העסקים הפועלים בתחום האיגוד. עסקים אלו כוללים הן מפעלים גדולים כגון מתקן חברת החשמל אורות רבין, מפעלי נייר אמריקאי-ישראלי חדרה, גלעם וגת ועוד, והן עסקים קטנים כמו מוסכים מקומיים, מסגריות, מסעדות ועוד.
עפ"י חוק רישוי עסקים התשכ"ח – 1968, מחויב כל עסק הפועל בישראל ברישיון עסק. הרישיון ניתן לאחר עמידת העסק בכל אחד מתנאי הרשויות השונות (כיבוי אש, משרד הבריאות, משטרה ועוד). איגוד ערים לשמירת הסביבה (שרון –כרמל) מופקד ופועל ביחד עם המשרד לאיכות הסביבה בשביל להגדיר ולאכוף את התנאים הסביבתיים שבהם כל עסק בתחום האיגוד צריך לעמוד. דרך התנאים הניתנים ברישיון העסק מוסדר אופן הזרמת השפכים, הפחתת זיהום האוויר, דרכי הטיפול בקרקעות מזוהמות, אחסון חומרים מסוכנים ומניעת מוקדי רעש וריח, הנובעים מעצם פעילות העסק.
ראוי לציין שלכל עסק יש את הייחוד שלו מבחינת המפגעים והבעיות הסביבתיות ומכאן גם את דרישות התפעול הייחודיות בכדי שפעילות העסק לא תוביל לזיהום הסביבה ופגיעה באיכות חייהם של התושבים הדרים בקרבתו.
תהליך רישוי העסק מתבצע בשני שלבים עיקריים:

הסדרת תפעול העסק - עם קבלת בקשת רישיון העסק שנשלחת ע"י בעל העסק לרשות המקומית, אנשי האיגוד עורכים ימי סיור לאבחון הבעיות והמטרדים הסביבתיים של העסק. לאור תוצאות הסיורים אנשי האיגוד עובדים במקביל עם אנשי העסק עד להסדרת המפגעים והפעלת העסק באופן שלא תוביל לפגיעה בסביבה.

תנאי רישיון עסק – לאחר הסדרת דרכי התפעול של העסק, אחראי רישוי עסקים באיגוד שולח את תנאי ודרישות האיגוד להפעלת העסק לרשות המקומית ותנאים ודרישות אלו יימצאו בתוך הרישיון שיינתן לבעלי העסק.

עם קבלת רישיון העסק, האיגוד מוודא שתנאי התפעול שהוגדרו ברישיון אכן מקוימים אם על ידי בדיקות וביקורות אקראיות בעסקים, ואם על ידי ניטור פליטות באופן רציף ובדיד המתבצעות ע"י אגפי קרקע ואויר של האיגוד.

קווים מנחים למניעת מפגעי ריחות וזיהום אוויר במסעדות ובתי אוכל