איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה שרון-כרמל פועל רבות למען שיפור מערך השירות בארגון. חשוב לנו לוודא ולעקוב אחר שביעות רצונך מפעילותנו. לשם כך, נודה לך אם תשיב למספר שאלות.


תודה מראש על שיתוף הפעולה
.

השאלון הינו שאלון אנונימי לצרכים פנימיים בלבד.

E-mail:

תאריך מילוי השאלון

(19)-תחום עיסוקך
(בחר אופציה רלוונטית)
/01-הנהלה/02-איכות

 סביבה/03-רישוי עסקים/04-הנדסה/05-חינוך)

(20)-סוג הרשות
בחר אופציה רלוונטית)
/01-עיריה/02-מועצה

מקומית/03-מועצה אזורית/)

משך זמן היכרותך עם פעילות האיגוד

(18)-(בשנים? 0-1 /1-5/ 5-10 /10 ומעלה (בחר אופציה רלוונטית


(21)-פעילות האיגוד
(/בחר אופציה רלוונטית)
/01-איכות אויר/02-רעש/03-קרינה/04-שפכים/05-רישוי עסקים)

המשך.../06-היתרי בניה/07-הדרכה ופעילות חינוך סביבתי/08-אכיפה ופיקוח סביבתי/09-פסולת/10-מזכירות

אנא ציינו את מידת שביעות הרצון מפעילות האיגוד בכל אחד מהתחומים
שסימנת בסולם של 1-5 כאשר:
1- שביעות רצון נמוכה מאוד ו- 5 שביעות רצון גבוהה מאוד

1 2345
כלל לאבמידה מעטהבמידה בינוניתבמידה רבהבמידה רבה מאוד
1
2
3
4
5

(01)-איכות אוויר-מדידות ומתן חוות דעת

1
2
3
4
5

(03)-קרינה אלקטרומגנטית-מדידות ומתן חוות דעת

1
2
3
4
5

(02)-רעש-מדידות ומתן חוות דעת

1
2
3
4
5

(04)-שפכים-פיקוח על שפכי תעשיה,ליוויויעוץ למכוני טיהור

1
2
3
4
5

(05)-רישוי עסקים-מתן תנאים לרשיון עסק

1
2
3
4
5

היתרי בניה-מתן חוות דעת להיתרי בנייה וטפסי4 (06

1
2
3
4
5

(07)-חינוך סביבתי-גיוס תקציבים ליוזמות סביבתיות הדרכות וליווי

1
2
3
4
5

(08)-אכיפה ופיקוח סביבתי-מענה לתלונות סיורי פיקוח יזומים

1
2
3
4
5

(09)-פסולת-ליווי בהפרדה במקור,מילוי קולות קוראים תכניות ואתרי פסולת

1
2
3
4
5

(10)-מזכירות-שירותי משרד

1
2
3
4
5

(11)-מהי מידת שביעות רצונך מזמן התגובה של האיגוד לפניותיכם?

1
2
3
4
5

 (12)-מהי מידת שביעות רצונך מהתנהגות ואדיבות עובדי האיגוד?

1
2
3
4
5

(13)-מהי מידת שביעות רצונך מאיכות העבודה המבוצעת ע"י האיגוד?

1
2
3
4
5

(14)-מהי מידת שביעות רצונך ממקצועיות העובדים?

1
2
3
4
5

(15)-האם אתה מודע להיקף פעילות האיגוד?

1
2
3
4
5

(16)-מהי התרשמותך הכללית מהממשק מול האיגוד?

(17)-נשמח לקבל הערות ורעיונות לשיפור השירות:

---------------------------------------

---------------------------------------

נשמח לעמוד לשירותך

בברכה,

אורלי מולה

מנהלת איכות האיגוד

שינוי גודל גופנים