איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה שרון-כרמל פועל רבות למען שיפור מערך השירות בארגון. חשוב לנו לוודא ולעקוב אחר שביעות רצונך מפעילותנו. לשם כך, נודה לכם אם תוכלו להשיב על מספר שאלות.


תודה מראש על שיתוף הפעולה
.

השאלון הינו שאלון אנונימי לצרכים פנימיים בלבד.

E-mail:

תאריך מילוי השאלון

(19)-תחום עיסוקך
(בחר אופציה רלוונטית)
/01-הנהלה/02-איכות

 סביבה/03-רישוי עסקים/04-הנדסה/05-חינוך)

(20)-סוג הרשות
בחר אופציה רלוונטית)
/01-עיריה/02-מועצה

מקומית/03-מועצה אזורית/)

משך זמן היכרותך עם פעילות האיגוד

(18)-(בשנים? 0-1 /1-5/ 5-10 /10 ומעלה (בחר אופציה רלוונטית


(21)-פעילות האיגוד
(/בחר אופציה רלוונטית)
/01-איכות אויר/02-רעש/03-קרינה/04-שפכים/05-רישוי עסקים)

המשך.../06-היתרי בניה/07-הדרכה ופעילות חינוך סביבתי/08-אכיפה ופיקוח סביבתי/09-פסולת/10-מזכירות

אנא ציינו את מידת שביעות הרצון מפעילות האיגוד בכל אחד מהתחומים
שסימנת בסולם של 1-5 כאשר:
1- שביעות רצון נמוכה מאוד ו- 5 שביעות רצון גבוהה מאוד

1 2345
כלל לאבמידה מעטהבמידה בינוניתבמידה רבהבמידה רבה מאוד
1
2
3
4
5

(01)-איכות אוויר-מדידות ומתן חוות דעת

1
2
3
4
5

(03)-קרינה אלקטרומגנטית-מדידות ומתן חוות דעת

1
2
3
4
5

(02)-רעש-מדידות ומתן חוות דעת

1
2
3
4
5

(04)-שפכים-פיקוח על שפכי תעשיה,ליווי וייעוץ למכוני טיהור

1
2
3
4
5

(05)-רישוי עסקים-מתן תנאים לרשיון עסק

1
2
3
4
5

היתרי בניה-מתן חוות דעת להיתרי בנייה וטפסי4 (06

1
2
3
4
5

(07)-חינוך סביבתי-גיוס תקציבים ליוזמות סביבתיות הדרכות וליווי

1
2
3
4
5

(08)-אכיפה ופיקוח סביבתי-מענה לתלונות סיורי פיקוח יזומים

1
2
3
4
5

(09)-פסולת-ליווי בהפרדה במקור,מילוי קולות קוראים תכניות ואתרי פסולת

1
2
3
4
5

(10)-מזכירות-שירותי משרד

1
2
3
4
5

(11)-מהי מידת שביעות רצונך מזמן התגובה של האיגוד לפניותיכם?

1
2
3
4
5

 (12)-מהי מידת שביעות רצונך מהתנהגות ואדיבות עובדי האיגוד?

1
2
3
4
5

(13)-מהי מידת שביעות רצונך מאיכות העבודה המבוצעת ע"י האיגוד?

1
2
3
4
5

(14)-מהי מידת שביעות רצונך ממקצועיות העובדים?

1
2
3
4
5

(15)-האם אתה מודע להיקף פעילות האיגוד?

1
2
3
4
5

(16)-מהי התרשמותך הכללית מהממשק מול האיגוד?

(17)-נשמח לקבל הערות ורעיונות לשיפור השירות:

---------------------------------------

---------------------------------------

נשמח לעמוד לשירותך

בברכה,

אמיר סלע

מנהל איכות האיגוד