אגף תעשיות ותשתיות

 

מנהלת האגף:                              אלה רבין, ella@igudhadera.co.il , 04-6123409

רכזת איכות אוויר מתעשייה וחומ”ס:     יונת אלקלעי, yonat@igudhadera.co.il, 04-6123403

רכזת שפכי תעשייה ומכוני טיהור:         דניאלה אברמוב, daniela@igudhadera.co.il, 073-2393461

רכז רישוי עסקים:                               חגי טל, hagay@igudhadera.co.il, 04-6123402

בשטח האיגוד קיימות תעשיות רבות בעלות פוטנציאל זיהום.

אגף תעשיה ותשתיות באיגוד בוחן את מגוון ההשפעות הסביבתיות של כלל התעשיות הקיימות במרחב ומוביל אותם לאסדרה סביבתית. האגף עוסק בבקרה ומניעה של פליטות מזהמים לאוויר, טיפול

בשפכים, מניעת זיהומי קרקע, טיפול בחומרים מסוכנים ובפסולת וכן במניעת מפגעים סביבתיים כגון ריח, רעש ,קרינה ואסבסט.

קרא עוד…..