tichnun

tichnun_yer

אגף תכנון, חינוך סביבתי ורישוי

רכזת היתרי בניה : הגר שושן

מספר טלפון: 04-6123418
כתובת מייל: hagar@igudhadera.co.il

רכז רישוי עסקים

טלפון: 04-6123403
כתובת מייל: yonat@igudhadera.co.il

רכזת חינוך סביבתי: אורלי מולה

טלפון: 04-6123410
כתובת מייל: Orly@igudhadera.co.il

"לא קיבלנו את האדמה הזו בירושה מהורינו, אלא שאלנו אותה מילדנו" (פתגם סיני עתיק) אנו עובדים, לומדים וחיים בעולם המתפתח ללא הפסק. החיים המודרניים גובים את מחירם לא מעט על חשבון הסביבה. אנחנו חייבים ללמוד לקיים יחסי גומלין עם הסביבה ולו כדי שלדורות הבאים ייוותר  משהו מהכוכב היפה שלנו. האגף לתכנון, חינוך סביבתי ורישוי פועל ברוח הקיימות במטרה להגשים מטרה זו. הדבר נעשה באמצעות שלושת מחלקות האגף :

תכנון סביבתי                 חינוך סביבתי                     רישוי עסקים

שינוי גודל גופנים