פיקוח תעשיות

taasiot_01
taasככiot_02

אגף תעשיות ותשתיות

מנהלת האגף: גלוריה אפרתי

מספר טלפון: 04-6123405

כתובת דוא"ל: gloria@igudhadera.co.il

מטרתו של אגף התעשיות והתשתיות הינה לבקר ולהסדיר את כלל התעשייה הנמצאת בשטח האיגוד בהיבטי איכות אוויר, שפכים, זיהום קרקעות וחומרים מסוכנים, וזאת ע"פ החוקים והתקנות המופעלים על התעשייה.

צוות התעשיות של האגף ממפה את מערך הייצור של המפעל ואת מקורות הפליטות, עוקב

אחר דיגומי שפכים, בדיקות בארובה ומערכות לניטור רציף (במפעלים בהם נדרש), כותב תנאים

סביבתיים לבקשות רישוי עסק ומבצע מעקב אחר העמידה בתנאים אלו.

הסדרת הפליטות מהתעשייה לסביבה, הן שפכים והן פליטות מזהמים לאוויר, הינה דבר מהותי לא רק מבחינה חוקית אלא גם בשל מניעת מפגעים ומטרדים בסביבה.

בפעילות שוטפת, מסלול הפיקוח על התעשיות, מורכב ובעל היבטים רבים, וחייב להתאים לכל סוג של תעשיה ולכל סוג של מפעל.

השלב המקדים ואולי החשוב ביותר בטיפול הינו המניעה במקור, הטמעת והסדרת התשתית ומערך קדם טיפול בתכניות ובבקשות להיתרי בנייה .הגדרת סוג התעשייה ומהות תהליך הייצור, מקורות הפליטה ובדיקה מפורטת לאפיון מרכיבי המזהמים אשר יביאו להתאמת מערך הקדם טיפול מבחינה טכנולוגית ,קיבולת ויעילות הטיפול.

בתעשייה קיימת ,ראשית הטיפול הינה לימוד תהליכי הייצור במפעל, איסוף נתונים ובדיקת מערך טיפול הקדם הקיים במפעל (קיימת חשיבות רבה בהתאמת הטכנולוגיה לטיפול בבעיה הספציפית ( ועריכת מיפוי של המוקדים הבעייתיים. בשלב הבא נבדקים כל מוקדי הפליטות ממערך הייצור של התעשייה וזאת באמצעות סיורים במפעל ,בדיקות תקופתיות ,מעקב אחר הניטור הרציף וניהול תכתובת והבהרות עם הנהלת המפעל. כמו כן, במסגרת הליכי רישוי העסקים מוטמעות דרישות לעמידה בתנאים הסביבתיים. בנוסף לדיגום ולבדיקות המעבדה התקופתיות המשמשות כאמצעי לפיקוח על התחזוקה והשגת עמידה באיכויות ,מנוטרים בארובות באופן רציף מספר מפעלי תעשייה כך שלאיגוד יש את היכולת בכל רגע נתון לבחון את פליטות המפעלים.

Comments are closed.

שינוי גודל גופנים