asif

דבר יו"ר האיגוד

ברוכים הבאים לאתר האיגוד,

איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה שרון-כרמל הינו אחד הגופים המובילים והמקצועיים  בישראל בתחום איכות הסביבה.

אנו מובילים  מדיניות סביבתית הנשענת על ארבעה צירים מרכזיים: הפחתת השימוש בפחם טבעי בתחנות הכוח, פיקוח וניטור על אספקת הגז במרחב, יצירת אלטרנטיבות בדמות אנרגיות מתחדשות וחינוך והסברה במוסדות החינוך ובקהילה.

אנו מבצעים זאת באופן מעמיק: בהשתתפות ומתן חוות דעת בוועדות התכנון בהן נקבע בין השאר  עתיד תשתיות האנרגיה והתעשייה  בים וביבשה, בליווי תהליכים מהיסוד בדמות מחקרים , אל מול הציבור בפרסום הדוחות ותהליכי שיתוף ציבור וכמובן בפיקוח וניטור מתמיד, באמינות ובשקיפות.

בזכות פעילות האיגוד האוויר שנושמים באזור שלנו נקי יותר,  תהליכי התכנון שקופים ומקצועיים יותר, המים בים ובנחלים צלולים יותר, הריאות הירוקות נשמרות, ילדינו הם בעלי מודעות רבה יותר לאיכות הסביבה, והעתיד בתחום איכות הסביבה בהיר הרבה יותר.

חברי מליאת האיגוד ועובדיו מחויבים לשמירה על איכות הסביבה. אנו דוגלים בשיח פתוח ומקדם עם התושבים ומזמינים אתכם לפנות אלינו בכל נושא שיקדם וישפר את איכות הסביבה ואיכות חיינו.

שלכם,

אסיף איזק

 יו"ר האיגוד

שינוי גודל גופנים