איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה (שרון כרמל) הוקם בשנת 1979 בצו שר הפנים. המטרה בהקמת האיגוד הייתה שמירה על רמה נאותה של איכות האוויר בתחום השפעת תחנת הכוח "אורות רבין" הממוקמת בסמוך לשפך נחל חדרה.

האיגוד הוא התארגנות אזורית של הרשויות הנמצאות ברדיוס של כ 30- ק"מ מתחנת הכוח – רוב שטחו מצוי במישור החוף הצפוניממגידו במזרח לגבולה הדרומי של חיפה ועד לכפר יונהנתניה ופרדסיה. כיום חברות באיגוד 18 רשויות, שאת ההיבטים הסביבתיים שלהן משרת האיגוד.

השטח בו פועל האיגוד משתרע על כ- 675 אלף דונםואוכלוסייתו מונה כ 600- אלף נפש. כ 75%-

מהרשויות החברות באיגוד הינן הומוגניות ערים גדולות כגון נתניה וחדרה ועד מועצות מקומיות ואזוריות וכן מהמגזר הערבי. האיגוד מלווה כל רשות בתחומה בהתאם לתחומים הנדרשים.

עם הקדמה וההתפתחות בתחומי איכות הסביבה, החלטות מועצת האיגוד הובילו אותו להתרחב  ולעסוק בתחומי פעילות רבים כגון: מניעת זיהום אויר וזיהום קרקע בתעשיות, ליווי הרשויות בתחום הפסולת, ביצוע מחקרים לקידום טכנולוגיות חדישות, מדידות רעש וקרינה, מתן חוות דעת לוועדות בניין ערים, מתן חוות דעת לבקשות להיתרי בנייה, חינוך סביבתי, רישוי עסקים ועוד...

צוות האיגוד מרכז בתוכו את פעילות האיגוד כזרוע מקצועית של הרשויות החברות בו, ומעביר לידי הרשות המקומית את חוות הדעת וההמלצות לצורך טיפול הרשות למול המפגעים הסביבתיים.