• איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה שרון-כרמל ("האיגוד") הוקם בשנת 1979 בצו שר הפנים, יוסף בורג. המטרה בהקמת האיגוד הייתה שמירה על רמה נאותה של איכות האוויר בתחום השפעת תחנת הכוח "אורות רבין" הממוקמת בסמוך לשפך נחל חדרה.
     
  • כיום חברות בו 19 רשויות, שאת ההיבטים הסביבתיים שלהן משרת האיגוד. השטח בו פועל האיגוד משתרע על כ-892,000 דונם, ואוכלוסייתו מונה כ- 900,000 נפש
     
  • איגוד ערים שרון כרמל מוגדר כגוף מנטר ומערך הניטור שלו הוכרז ע"י השר להגנת הסביבה (עפ"י חוק אוויר נקי), כחלק ממערך הניטור הארצי (מנ"א) של המשרד להגנת הסביבה.
     
  • במהלך השנים גדל נפח הפעילות של האיגוד.  כיום אנו עוסקים בנוסף לכך גם בטיפול בשפכים, מניעת קרינה, זיהום אויר ורעש , חינוך סביבתי, תכנון, טיפול בתעשיות. יחד עם הסמכויות שהתרחבו, הצטרפו עוד ועוד רשויות מקומיות לפעילות האיגוד- עד שכיום אנו האיגוד הגדול בישראל הן מבחינת היקף הפעילות והן מבחינת גודל השטח.