מחלקת הקיימות והחינוך – דו"ח שנתי 2022

רשויות בחזית משבר האקלים; מתנדבי חירום ים חוף כרמל

'קיימות' מתייחסת ליכולת של המין האנושי לשרוד לאורך דורות. הקיימות מושפעת ומשפיעה על החברה, הסביבה והכלכלה והשילוב ביניהן. המדיניות הסביבתית של איגוד ערים לאיכות הסביבה שרון-כרמל מתמקדת בצמצום ההשפעות השליליות של פעילות האדם ובהקטנת הצריכה והשימוש המואץ במשאבי הטבע. ובעוד שמרבית מחלקות האיגוד מתמחות במתן פתרונות לזיהומים סביבתיים כמו אוויר, קרקע, מים, תהליכי ייצור, רעש, קרינה וכו', אשר דורשים הבנה וידע מבוססי מדע מדויק (הנדסה, כימיה, פיסיקה וכד'), מחלקת הקיימות והחינוך מתמחה בהיבטים ההומניים שבתחום הסביבה.

המחלקה פועלת לחזק את ערכי הקיימות הן בתוך האיגוד עצמו והן בקרב ציבור התושבים במרחב האיגוד ועושה זאת בעבודה רוחבית בדרגות שונות ובשיתופי פעולה נרחבים. פעילות מחלקת הקיימות והחינוך מתנהלת אל מול ויחד עם גורמי המקצוע הרלוונטיים ברשויות האיגוד, משרדי ממשלה, רשויות ממשלתיות (כמו ניקוז ונחלים), ועדות איכות הסביבה הרשותיות, גופים וארגונים סביבתיים והציבור עצמו.

תחום החינוך באיגוד מתמקד בהטמעת ערכי הקיימות, איכות הסביבה והשמירה על הטבע במסגרת החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי. התהליכים בחינוך הסביבתי הם ארוכי טווח ופועלים במקביל עם רכזי חינוך, צוותי הוראה ותלמידים.

אנו מאמינים כי 'זריעת הזרעים' בהווה, משפיעה על העתיד שלנו ושל הדורות הבאים...

שיתופי פעולה

בראשית השנה נערך שינוי מבני ופרסונלי באיגוד, במסגרתו פוצל אגף התכנון והקיימות לשתי מחלקות – תכנון סביבתי וקיימות וחינוך ושתיהן אוישו מחדש. מחלקת הקיימות והחינוך כוללת היום את מנהלת המחלקה כרכזת קיימות ואת החינוך סביבתי.

במהלך השנה פעלה המחלקה ליצור ולחזק שיתופי פעולה עם גופים שונים הפועלים במרחב, בנוסף לחיזוק הקשרים עם רשויות האיגוד. בין הגופים עמם יצרנו שיתופי פעולה השנה: רשות ניקוז ונחלים שרון; החברה להגנת הטבע; רמת הנדיב; גרינפיס; ארגון 'חיים וסביבה'; עמותת 'תחבורה היום ומחר'; עמותת 'פנאי העיר'; אגף צעירים ונוער חדרה; פרויקט 'כרישים בזרם'; עמותת אקואושן וקבוצות תושבים פעילים באזור.
כמו כן, מייצגת המחלקה את האיגוד בפורום רשויות החוף ובפורום החינוך של קואליציית האקלים של הארגונים הירוקים.

 

'הקול בסביבה' - קול קורא איגוד ערים לרשויות האיגוד

במסגרת פעילות האיגוד לקידום איכות הסביבה ואיכות החיים ברשויות, הוציא האיגוד, זו הפעם השנייה ברציפות, קול קורא לרשויות האיגוד – 'הקול בסביבה', לביצוע פרויקטים סביבתיים, במטרה ליצור שינוי פיזי חיובי סביבתי בשטח, לחזק את ערכי הקיימות בציבור ולחזק את פעילות ועדות איכות הסביבה ברשויות המקומיות החברות באיגוד. הקול הקורא יצא באמצע שנת 2021 וביצועו תוכנן עד סוף 2022. היקף התקציב בקול הקורא עמד על 700,000 ₪ והוא חולק בין רשויות האיגוד עפ"י מפתח אשר התבסס על נתוני הלמ"ס.

במסגרת הקול קורא, התחייבו הרשויות לבצע פרויקט אחד או שניים, שתכליתם קידום איכות הסביבה ואיכות החיים בהן, וזאת בשיתוף ועדת איכות הסביבה ועל פי קריטריונים נוספים המבוססים על שלושה עקרונות:

  1. יצירת שינוי פיזי חיובי סביבתי בשטח
  2. חיזוק ערכי הקיימות בציבור
  3. חיזוק פעילות ועדת איכות הסביבה ברשות

 

מרבית רשויות האיגוד ניגשו לקול הקורא ובמהלך 2022 תמכנו ברשויות בדיוק וקידום הפרויקטים וליווינו אותן באופן שוטף, כך שעד סוף 2022 סיימו מרביתן את ביצוע הפרויקטים.

להלן תקציר הפרויקטים:

נתניה

פרויקט האכלת חתולים והסברה, במטרה להרחיקם מאתרי הטבע העירוניים

      

ג'ת

גינה קהילתית והעצמת נשים

חדרה

גן רגיש מים – פיילוט בשני גני ילדים

     

 

כפר יונה

סקר טבע עירוני – מצ'ינג לקו"ק של הגנ"ס
 

 באקה אל גרביה

התייעלות אנרגטית – מצ'ינג לקו"ק של משרד האנרגיה

ג'סר א זרקא

סביבטבע - סקר טבע עירוני וסקר מפגעים – מצ'ינג לקו"ק של הגנ"ס

מ.א. מנשה

תמיכה בוועדות איכות הסביבה היישוביות (מגוון פרויקטים: ערכות כלים רב פעמיים להשאלה; ימי שיא ירוקים; סדנאות והכשרות; מרכזי יד 2; חורשה)

פרדסיה

הדברת נמלת האש במרחבים ציבוריים ובגני ילדים


פרדס חנה-כרכור

רכישת קומפוסטרים לתושבים, הכשרה וליווי שוטף

     

 

מ.א. חוף הכרמל

הכשרה בנושא גינון מקיים; מצ'ינג ל'סביבטבע' - קו"ק של הגנ"ס לביצוע סקר טבע עירוני בעתלית

     

 

מ.א. מגידו

בוסתן קהילתי קיבוץ הזורע, גינה קהילתית ומצפור בז אדום בי"ס עומרים

זיכרון יעקב

ברקוד ירוק לעסקים – ליווי עסקים בתהליך לצמצום צריכה ובזבוז

 

מ.א עמק חפר

חממה ליזמות בתחום הקיימות; חוג צפרות סבים-נכדים; כתת חוץ על גדת נחל אלכסנדר

בנימינה-גבעת עדה

רכישת קומפוסטרים לתושבים

אליכין

שדרוג הגן הציבורי הסמוך לבריכת החורף

 

ליווי ועדות איכות סביבה ברשויות האיגוד

מתוך אמונה בכוחו של הציבור להשפיע וביכולתן של ועדות איכות הסביבה לשמש כצינור מקשר בין הרשות לתושביה, אנו מלווים את ועדות איכות הסביבה הפעילות ברשויות האיגוד. הליווי כולל השתתפות בישיבות השוטפות של הועדות, עדכון הועדות בנעשה באיגוד, מתן מענה וייעוץ בסוגיות שונות כדוגמת חוק הפיקדון, מיזמי חינוך סביבתי ועוד.
כמו כן, בשיתוף עם ארגון 'חיים וסביבה', ארגון הגג של ארגוני הסביבה בישראל,  מובילה מחלקת הקיימות פורום ראשוני מסוגו בארץ, של יושבי ראש ועדות איה"ס במרחב האיגוד. במהלך השנה החולפת נערכו, בנוסף על הפעילות בקבוצת הוואטסאפ של הפורום, גם שני מפגשים פיסיים. המפגש הראשון נערך באיגוד עצמו ובו הועלו סוגיות עמן מתמודדים היו"רים, הועלו רעיונות וחילופי מידע. המפגש השני כלל סיור גדוש ומעורר השראה במיזמים סביבתיים שונים במועצה האזורית עמק חפר, בניצוחו של יו"ר ועדת איה"ס של המועצה, חיזקי סיבק. למפגש הוזמנו גם יו"רים של ועדות איה"ס נוספות מרחבי הארץ והוא היווה הזדמנות לחוות מיזמים סביבתיים בפועל, כמו גם למידת עמיתים וחיזוק הקשרים בין היו"רים במרחב האיגוד.

כנס ארצי יו"רים ועדות איה"ס – במסגרת ליווי ועדות איה"ס ברשויות האיגוד, השתתפנו בכנס הארצי של פורום יו"רים ועדות איה"ס שהוביל ארגון 'חיים וסביבה' – ארגון הגג של ארגוני הסביבה בישראל. במהלך הכנס לקחנו חלק בפאנל בנושא מקומן של ועדות איה"ס ברשויות ויכולתן להשפיע.

*תמונות*

 

מועדים לסביבה

במהלך השנה ציינו לא מעט ימים סביבתיים באירועים קהילתיים שונים במטרה להעלות מודעות ולקדם פתרונות למגוון סוגיות סביבתיות.

שבוע צמבו"ז (צמצום בזבוז מזון) - פעילות עם תלמידי תיכון בשוק חדרה. הפעילות כללה  מפגש הכנה בביה"ס ופעילות בשוק חדרה, שבמסגרתה נאספו פירות וירקות 'מיוחדים' והוכנו מהם שייקים שחולקו לציבור בליווי הסברה בנושא צמצום בזבוז המזון;
הרצאה בנושא צמבו"ז בכנס 'קיימות אורבנית ישראלית' בחריש.

יום האוקינוסים  העולמי - הרצאה בזום של טל בת הים על בעלי החיים הימיים בחופי ישראל והשמירה עליהם, בדגש ריף בת גלים.

ערב מדוזות - ערב מרתק שכלל 3 הרצאות בנושא מדוזות, אורח חייהן, כיצד הפכו למטרד והאם ניתן להפוך אותן ממטרד למשאב.

מתמחזרים - יריד ברוח הקיימות לקראת החזרה לשנת הלימודים. נערך בחצר בית קוטלר בחדרה, בשיתוף החברה להגנת הטבע ואגף נוצ"ץ בעיריית חדרה. ביריד נערכו פעילויות בהן יצירת אביזרים לביה"ס מחומרים בשימוש חוזר, משחקים וכן התקיים במקום שוק החלפות לציוד ותלבושות בי"ס.

כנס זיהום אוויר מתחבורה – במסגרת הכנס, שהתקיים בפרדס חנה-כרכור ואורגן ע"י ארגון 'תחבורה היום ומחר', נתן מנכ"ל האיגוד הרצאה בנושא ניטור אוויר באזור.

עוצרים לשנייה - בנובמבר, שהפך בשנים האחרונות לחודש של 'חגי קניות', הצענו אלטרנטיבה לצריכה העודפת, בדמות 'עוצרים לשנייה' – מסיבת החלפות בגדים שנערכה באיגוד. לקראת המסיבה עיצבנו קומה שלמה באיגוד כחנות ססגונית. את המסיבה פתחנו עם הרצאה מעוררת מחשבה והשראה של מיטל פלג מזרחי, חוקרת תעשיית האופנה, שהציגה נתונים לא פשוטים לעיכול על נזקי תעשיית האופנה המהירה, הן בפן החברתי והן בפן הסביבתי. לאחר ההרצאה נפתחה 'החנות' והמשתתפים יכלו לבחור לעצמם בגדים ואביזרים מבין אלה שהביאו לאירוע ומההיצע שלוקט מבעוד מועד.

פסטיבל תניניעדה – השנה, לראשונה, לקח האיגוד חלק בפסטיבל תניניעדה – פסטיבל שנערך במשך יומיים בנחלים תנינים ועדה ושמטרתו להכיר לציבור את האזור ולעודד שמירה על הנחלים. את הפסטיבל יזמה לפני מספר שנים קבוצת תושבים פעילים מבנימינה וגבעת עדה: "חיים לנחל תנינים" ועם השנים חברו להפקתו גורמים ורשויות מהאזור. ב-2022 נכנסנו לראשונה כשותפים להפקה, לוועדת ההיגוי ואף הובלנו שני סיורים מוצלחים בנחלי עדה ותנינים. השותפות בפסטיבל היא חלק מכניסתו של האיגוד בשנה החולפת לתחום הנחלים ופעילותו לקידום השמירה עליהם.

שומרים על הנחלים

מחלקת הקיימות הייתה שותפה השנה למספר מיזמים ולפעילות לקידום שיקום ושמירה על הנחלים במרחב האיגוד. היינו שותפים להקמתה של מינהלת נחל חדרה ואנו לוקחים בה חלק פעיל הן במינהלת הרחבה, הן בצוות המוביל והן בצוותי המשנה המתמקדים במגוון תחומים – מניהול אסטרטגי, תכנון ועד קהילה וחינוך.

בנוסף, יצרנו שיתוף פעולה מתמשך עם רשות ניקוז שרון; לקחנו חלק בהכשרת נאמני נחל אלכסנדר; אנו משמשים כיועצים למיזם השייט על נחל אלכסנדר; מייצגים את האיגוד במינהלת נחל אלכסנדר ועוד.

תושבים שומרים על הסביבה

בשנה החולפת היינו שותפים להקמת קבוצת תושבים פעילים הפועלת במערב חדרה, לשמירה על אתרי הטבע באזור. נערכו מספר מפגשים ומתבצע ליווי שוטף באמצעות קבוצת וואטסאפ ייעודית. בנוסף, אנו שותפים ומסייעים לקב' פעילים נוספות באזור, בהן שומרי המפרץ, מתנדבי חירום ים, חיים לנחל תנינים ועוד.
כמו כן, בנינו עם החברה להגנת הטבע ועמותת 'פנאי העיר', מתווה להכשרת פעילים בנושא 'שביל סובב חדרה', על בסיס פרק ג' של הקול הקורא לחינוך אקלימי של המשרד להגנת הסביבה. הקורס מתוכנן לצאת לדרך עם קבלת ההתחייבות התקציבית מהמשרד להגנ"ס במהלך 2023.
בנוסף, בנינו עם צוות המועצה בעמק חפר, הכשרת תושבים פעילים במועצה האזורית עמק חפר וזאת במסגרת 'הקול בסביבה' 2021-22 – הקו"ק של האיגוד לרשויות החברות בו.

קיימות מתחילה מבפנים

במהלך השנה פעלנו כדי לחזק את רוח הקיימות גם בקרב עובדי האיגוד עצמם. באביב יצאנו לסיור בסביבה הקרובה – גבעת הצבעונים בחדרה, נהנינו מהפריחה הנדירה, שוחחנו על ערכו של אתר הטבע העירוני, דנו בסוגיות של שימור מול פיתוח ועוד.

ביום השואה ערכנו לראשונה באיגוד טקס זיכרון מרגש בהשתתפות כלל העובדים.

בסתיו יצאנו לסיור במרכז המבקרים בחירייה, במהלכו נפגשנו עם מנכ"ל אתר חירייה, התרשמנו מכמות האשפה אשר עוברת באתר והטיפול בה ויצאנו עם תובנות.

חינוך סביבתי

" סוד יופיו של המדבר, שהוא צופן אי־שם בחובו מקור מים חיים."

("הנסיך הקטן" אנטואן דה סנט אקזופרי)

אנו חיים בעולם אשר משתנה ומתפתח באופן תמידי. העשורים האחרונים מאופיינים בפיתוח מואץ של טכנולוגיה, בנייה ותיעוש אשר משפרים את איכות חיינו ונוחיותנו.

עם זאת, פיתוח זה לרוב אינו מתייחס אל הפן הסביבתי וכתוצאה מכך הסביבה ניזוקה בהיבטים רבים. מתוך דאגה לעתיד העולם וילדינו, התפתחה גישת הקיימות אשר הבינה כי אנו, בני האדם, תלויים אחד בשני ובמערכות האקולוגיות ועל כן היא פועלת על מנת לגשר על פער זה וחותרת לשיתוף פעולה הרמוני של החברה, הסביבה והכלכלה.
השנה החולפת עמדה בסימן המעבר התפיסתי מקיימות ככלל, למשבר האקלים והאנרגיה.

במרחב האיגוד נמצאות 18 רשויות, ובמסגרתן פועלים 614 בתי ספר יסודיים ועל-יסודיים ו- 1242 גנים. האיגוד נותן מענה לכל מוסדות החינוך במרחב. האיגוד יוזם פרויקטים בכדי לקדם את אותן מסגרות חינוכיות ובהן: ייעוץ לבתי ספר לקראת הסמכה כבתי ספר ירוקים, ליווי והנחיית מועצות תלמידים, הכשרת תלמידי מנהיגות צעירה, קיום ימי עיון פתוחים לציבור, קיום השתלמויות לצוותי הוראה, פעילות חברתית בבתי הספר והגנים ושיתופי פעולה בין הרשויות המקומיות לאיגוד. בנוסף אנו מאמינים בקידום והובלת יוזמות חדשניות בתחום החינוך הסביבתי.

רוח התקופה מאופיינת בתרבות מסכים, בה האינטרנט מספק מידע רב אשר מצמצם את זמן הפעילות בחוץ. כיום גדל דור המוצא עצמו מוצף בידע, תוך כדי דרישה גוברת מהחברה להישגיות ופחות זמן בחוץ ובאינטראקציה פרונטלית ואנושית. אנו באיגוד פועלים על מנת לקדם את תחום החינוך הסביבתי בארץ אל עבר הקידמה וזאת על ידי חינוך המקדם מודעות סביבתית, אמפתיה, חשיבה ביקורתית, יצירת דיאלוג סובלני, משמעות, פליאה וחיבור לטבע, לקיחת אחריות ושותפות, עבודה קבוצתית/שיתופי פעולה, אקטיביזם ועוד.

ערכים אלה ונוספים מגולמים בכמה גישות למידה מרכזיות אשר מתמזגות ומכילות בתוכן את ערכי הקיימות:

  • למידה מבוססת מקום - גישה בה התלמיד לומד להכיר את סביבתו על מאפייניה, על התרבות הייחודית שלה והצרכים המקומיים. צורת למידה זו מחברת את התלמידים אל השטח ואל הקהילה.
  • למידה חוץ כיתתית - גישה זו תופסת תאוצה רבה בעולם ובישראל בפרט. מתחזקת ההבנה כי ללמידה מחוץ לכותלי הכיתה יתרונות רבים בניהם רעות, פליאה, שיתוף, יצירתיות, שימוש רב חושי, יצירת קשרים, שמירה על הסביבה והמשתמע מכך, מוטוריקה עדינה ועוד. כל אלו תורמים הן להתפתחות קוגניטיבית והן להתפתחות האישית ומוסיפים חדשנות ויצירתיות לחינוך הדור הבא.
  • חשיבה ביקורתית כצורת חשיבה נדרשת בעולם מוצף ידע - אנו מאמינים כי הבסיס לקידום חברה טובה יותר נבנה על היכולת שלנו ושל ילדינו לחשוב באופן ביקורתי, לבחון כל דבר מכמה היבטים, ולחוות את החיבורים של הטבע והסביבה באופן שלם ככל הניתן תוך כדי התייחסות לאתיקה סביבתית/צדק סביבתי.

אנו מאמינים כי במידה ונכיל/נטמיע גישות אלו במערכות החינוך נוכל לקדם סביבה מקיימת של קהילה חזקה, טביעת רגל אקולוגית מצומצמת ושימוש מושכל במשאבים הקיימים, שכפועל יוצא יהוו עמודי טווח יציבים לאורך זמן ויפתחו את החוסן כלכלי ברמה המקומית והארצית. לשם כך, לצד העבודה השוטפת, אנו מקדמים בימים אלה פרויקטים ויוזמות חדשניות:

  • פורום חינוך יער - שמטרתו לקדם למידה בטבע. פורום פעיל המקדם את התחום ברמה הארצית ואשר יוזם ומוביל עשייה רבה לקידום התחום בארץ בכלל ובתחומי האיגוד בפרט. אנו תקווה כי פורום זה יפתח ויוביל לכך שהתחום יזכה להכרה במוסדות החינוך הפורמליים ויאפשר יציאה מוגברת יותר של תלמידים ללימוד בחוץ. חינוך טבע החל את דרכו במדינות סקנדינביה לפני מספר שנים והוא הדוגמא המובהקת ביותר לחינוך חוץ כיתתי אשר זוכה לשבחים רבים מצד צוותי החינוך וקהילות הורים רבות בקצב הולך וגובר בישראל ובמדינות אחרות.
  • מאגר מערכי למידת חוץ – מאגר מקוון חינמי, תוצר שיתוף פעולה בין איגוד ערים שרון כרמל וחברת 'עץ הרעיונות', מאגר צומח המאפשר למורים ואנשי חינוך לקבל מערכים מובנים והשראה לפעילות חוץ בכל אחד מתחומי הלימוד.
  • תוכנית חינוכית 'צרכנות נבונה' – תוכנית רוחבית שנכנסה השנה ל-25 כיתות חטיבת ביניים במספר רשויות האיגוד, בשיתוף חברת 'צעד ירוק'. מדובר בתוכנית שחלקה תוקצב באמצעות קול קורא של קרן העזבונות, ומועצת האיגוד נרתמה למימון המצ'ינג בסכום של כ-150,000 ₪, בכדי לאפשר לתוכנית לצאת לדרך לפני פקיעת תוקף הקול הקורא, שהתעכב עקב משבר הקורונה. התוכנית מתבצעת במגוון רחב של מוסדות וכיתות לימוד, כולל כיתות חינוך מיוחד, בעברית ובערבית, ומקנה בסיס בהבנת תרבות הצריכה והכלכלה הגלובלית.

 

פעילויות חינוך לקיימות לשנת 2022

פעילויות סביבתיות ברשויות בתמיכת המשרד להגנת הסביבה עפ"י קול קורא לחינוך לקיימות לשנים 2019-2022

בכל שנה מוציא המשרד להגנת הסביבה קולות קוראים לחינוך לקיימות עבור הרשויות וזאת על מנת לקדם ולהעמיק את החינוך הסביבתי במסגרות החינוך השונות. אנו באיגוד עובדים בשיתוף פעולה עם המשרד להגנת הסביבה ופועלים על מנת לעזור ולקדם את כלל הפעילויות במסגרת הקול הקורא. במסגרת מאמצים אלה אנו עוזרים לרשויות בכתיבת תוכניות עבור הקולות הקוראים, תומכים בהגשת הקול הקורא במערכת הממשלתית, בחיבור לאנשי מקצוע, ייעוץ, ליווי ועוד. לאחר אישור הקולות הקוראים אנו נמצאים בקשר ובמעקב מקצועי עם הנעשה בשטח, מבקרים בבתי ספר, גנים ופרויקטים בשטח ועוזרים לקשר בין הפעילים בשטח, הרשויות ומשרדי החינוך והגנת הסביבה.

בשנת 2018 יצא קול קורא מספר 10301-10307: סיוע לרשויות מקומיות בפעילויות לקידום חינוך בנושא סביבה במערכת החינוך ובקהילה לשנות הלימודים תש"פ – תשפ"ב
ושנה לאחר מכן, יצא קול קורא משלים מספר 12188-12190 סיוע לרשויות מקומיות בפעילויות לקידום חינוך בנושא סביבה במערכת החינוך ובקהילה לשנות הלימודים תשפ"א – תשפ"ב, לרשויות שלא עמדו בקול הקורא 10301.
 בקולות  קוראים אלה השתתפו 18 רשויות במרחב האיגוד, בתמיכה כוללת של 3,164,785 ₪. במסגרת הקול הקורא נערכות הסמכות גנים ובתי ספר לירוקים, תוכניות פעולה רחבות לחינוך רב גילאי ברשויות ופרויקטים קהילתיים שונים המפורטים בהמשך.

בעקבות משבר הקורונה, התקבלה הארכה גורפת לקול הקורא אל תוך שנת הלימודים התשפ"ג,
ומרבית הרשויות נרתמו באופן פעיל להקנות לתלמידי מוסדות החינוך את התוכנית.

פעילויות סביבתיות ברשויות בתמיכת המשרד להגנת הסביבה עפ"י קול קורא לחינוך למשבר האקלים לשנים 2023-2022

לקראת סיומו של הקול הקורא לחינוך סביבתי הקודם, הגישו 16 מתוך 18 רשויות האיגוד את הקול הקורא מספר 14752/22 פעילויות לקידום חינוך בנושא משבר האקלים במערכת החינוך ובקהילה לשנות הלימודים תשפ"ג, תשפ"ד (9.2022-8.2024), התוכניות מחכות לאישורי המשרד להגנת הסביבה וכוללות תוכניות לימוד והעשרה בגנים, בתי הספר היסודיים והעל-יסודיים ויוזמות אזרחיות בתמיכת הרשות.

גנים ובתי ספר אשר מעוניינים להצטרף לתהליך הסמכה או השתלמות מקצועית לחינוך לקיימות מוזמנים ליצור קשר עם שי אגמון, רכז החינוך הסביבתי של האיגוד בדוא"ל:
 [email protected]

הסמכת גנים לגנים ירוקים וירוקים מתמידים

על מנת לעבור הסמכה לגן ירוק על הגן לעמוד במספר קריטריונים סביבתיים המייצגים אימוץ אורח חיים מקיים ובריא, הן כלפי הסביבה והן כלפי הצוות וילדי הגן לצד שיתוף ההורים והקהילה הקרובה. במהלך השנה מקיים הצוות פעילויות ותכנים המועברים בגן, בחצר הגן או בסביבה הקרובה אשר מחברים את ילדי הגן לטבע ולסביבה דרך יצירת דיאלוג, התבוננות וחקר, משחק ועוד. לאורך התהליך מקבל צוות הגן ליווי במהלך השנה, המקנה לגננות כלים ליצירת שינוי סביבתי.

הסמכת גנים ירוקים ומתמידים ברחבי האיגוד בשנת 2022

כותרת: הסמכת גנים ירוקים במרחב רשויות האיגוד

הסמכות בתי ספר ירוקים וירוקים מתמידים

על מנת לעבור הסמכה לבית ספר ירוק/ירוק מתמיד/ירוק עד על בית הספר לעמוד במספר קריטריונים סביבתיים המייצגים אימוץ אורח חיים מקיים ובריא, הן כלפי הסביבה והן כלפי בית הספר. על בתי הספר להראות יכולת שילוב עקרונות ותכנים לימודיים סביבתיים בתוכנית הלימוד הבית ספרית, התייעלות לשם צמצום פסולת וחסכון במשאבים כגון: נייר, מים וחשמל, פעילות סביבתית המשלבת הורים וקהילה והקמת מועצת תלמידים ירוקה פעילה. בסוף התהליך עובר בית הספר מבחן הסמכה ארצי אל מול צוות שיפוט המורכב מנציגים מהמשרד להגנת הסביבה, משרד החינוך ורכזת החינוך הסביבתי של האיגוד. 

הסמכת בתי ספר ירוקים ומתמידים ברחבי האיגוד בשנת 2022

 

יוזמות קהילתיות

פרק שלם בקול הקורא מוקדש לקידום יוזמות קהילתיות שונות ברחבי הרשויות. בכל שנה נבחרות בכל רשות כמה יוזמות בולטות אשר מוצעות ע"י תושבים. יוזמות אלה מאפשרות הזדמנות מיוחדת וחשובה ליצירת מרחב קהילתי המתמקד בנושאים סביבתיים, לחיזוק הקשר בין אנשי הקהילה ומתן מענה לצרכים קיימים בשטח. האיגוד דואג לתת ליווי לאורך כל התהליך ולקדם את הפעילות השוטפת הן בצד הביורוקרטי (קישור אל מול הרשויות וגורמים ממשלתיים) והן בשטח (ביקורים וסיורים במהלך הקמת הפרויקט, הכרת הנפשות הפועלות, סיוע מקצועי בתחום ועזרה בהתמודדות עם אתגרים שונים שעולים במהלך הפרויקט).

ההשתלמות המשולבת לחינוך לקיימות

התוכנית המשולבת לחינוך לקיימות הוקמה ביוזמה משותפת של משרד החינוך והמשרד להגנת הסביבה והחלה את דרכה בשם 'תכנית השרים'. התוכנית מקדמת השתלמויות המיועדות לצוותי ההוראה בגני הילדים ובתי הספר היסודיים והעל-יסודיים. ההשתלמויות נערכות בשיתוף הגופים הירוקים 'החברה להגנת הטבע' ו'הרשת הירוקה', אשר מלווים את צוות בית הספר בהשתלמות. ההשתלמות כוללת הרצאות מאנשי מקצוע בתחום הסביבה, מתן כלים להעברת שיעורים ותוכנית לימודים בדגש סביבתי ובנוסף ביצוע יוזמה של בית הספר המשתתף המשלבת את הקהילה בסביבת ביה"ס. השתלמויות אלה מעניקות לצוות הזדמנות לפתח ידע ומודעות לנושאים סביבתיים שונים, פריצת דרך לעריכת שינוי באורח החיים על פי עקרונות הקיימות, פיתוח דיאלוג וחשיבה ביקורתית ופיתוח יצירתיות ויוזמה. ההשתלמויות מהוות הכנה משמעותית לקראת הסמכה ירוקה ומשפיעות באופן חיובי הן על הצוות והן על הילדים ועל סביבתם. אנו באיגוד פועלים על מנת לקדם ריבוי של השתלמויות אלה במרחב רשויות האיגוד, לצד ליווי התהליך במפגשים משותפים לגופים הירוקים המעבירים השתלמויות אלה, המשרד להגנת הסביבה ומשרד החינוך. 

לאחר הקורונה, ובעקבות רפורמת התקציב במערכת החינוך (גפ"ן) במהלך שנת 2022 עברו מספר ישובים להשתלמויות יישוביות במקום בית ספריות.

מחלקת קיימות וחינוך באיגוד, יוזמת מפתחת ומשתלבת בהנחיית תכנים בהשתלמויות ברחבי האיגוד, בנושאי סביבה, קיימות וחינוך סביבתי.

 
   

הפורום לחדשנות סביבתית

בשנת 2017 הוקם פורום חשיבה מחוזי לקידום יוזמות חינוכיות לחדשנות סביבתית. פורום זה נוצר בשיתוף פעולה של האיגוד, המשרד להגנת הסביבה, איגוד ערים מפרץ חיפה והשותפות לקיימות אזורית רמת הנדיב. בפורום שותפים נציגים של המשרד להגנת הסביבה, משרד החינוך, איגוד ערים שרון-כרמל, איגוד ערים מפרץ חיפה, רמת הנדיב, קק"ל, רשות הטבע והגנים, החברה להגנת הטבע והרשת הירוקה.

מטרת הפורום היא למצוא דרכים חדשניות ויצירתיות לקידום החינוך הסביבתי, כשמדי שנה בוחר הפורום נושא אחר להתמקד בו.
בשנת 2022 נבחר נושא האופנה המהירה ועידוד צרכנות נבונה. הפורום יזם קורס מקיף (30 שעות) בנושא הנזקים הסביבתיים והחברתיים של תעשיית האופנה תחת הכותרת: 'אופנה מהירע'.
כתוצר סיכום הופקה חוברת אשר מספקת דרכי פעולה קהילתיות וחינוכיות לצמצום צריכה של אופנה מהירה ולעידוד אחריות וקיימות בצריכה. החוברת הופצה בקרב אנשי חינוך וקהילה בכל הארץ.

  

 
   

פורום חינוך חוץ

ג'ון מיור "יום אחד של חשיפה לטבע טוב יותר מעגלה עמוסה ספרים." 

פורום 'בחוץ' מיוזמת איגוד ערים לאיכות הסביבה שרון כרמל, ממשיך בפעילותו,
הפורום פועל במתכונת של צוותי חשיבה, ומורכב מאנשי המקצוע המשפיעים על המערכת החינוכית בנושא חינוך יער בגיל הרך: נציגים ממשרד החינוך, המשרד להגנת הסביבה, רמת הנדיב, חוקרים של התחום מהאקדמיה, איגודי ערים ויחידות סביבתיות, גופים ירוקים שונים, מנהלים, מורים וגננות בתחום חינוך היער.  
מטרת הפורום הינה למידה הדדית ושיתוף ידע וניסיון נרחבים, גיבוש רעיונות ופעולות להנגשת התחום ופיתוחו במרחב, חיזוק שיתופי פעולה ואיסוף ידע רב לכדי פעולה. הפורום מקדם שיתוף פעלה עם הרשויות המקומיות ועם משרד חינוך הן בחינוך הקדם יסודי, והן בחינוך הבית ספרי.

תוצרי הפורום מופצים לנשות ואנשי חינוך בכל הארץ, ולרכזי פעילות במרחבים השונים ובמשרדי הממשלה, ומונגשים לציבור באתר האיגוד.
אחד מתוצרי הפורום החשובים ביותר הינה חוברת הדרכה לעוסקים בתחום, המאגדת בתוכה כלים ליצירת מרחב למידה ופעילות חוץ.

תמונות: תכנית צרכנות נבונה

    

פורום רכזים ארצי של הרשויות, איגודי ערים ויחידות סביבתיות

צוות מחלקת הקיימות והחינוך של האיגוד חבר בפורום רכזים ארצי של הרשויות, איגודי ערים והיחידות הסביבתיות ברחבי הארץ. הפורום מהווה גוף מתכלל, אשר עורך סדנאות וסמינרים בנושאים המרכזיים והבוערים בתחום החינוך הסביבתי, הפקת שיתופי פעולה כלל ארציים, חיבור בין פעילות הרכזים בשטח למשרד להגנת הסביבה ודיונים לפיתוח פעילות הרכזים.

פורום החינוך הסביבתי של תנועת האקלים - קואליציית האקלים

פורום החינוך הסביבתי של תנועת האקלים, הוקם לפני כשלוש שנים ומאגד בתוכו ארגוני חינוך סביבתי, רכזי חינוך לקיימות ברשויות מקומיות, יחידות סביבתיות ואיגודי ערים לאיכות סביבה, אקדמיה וארגונים אזרחיים נוספים, במטרה ליצור שינוי בסדרי העדיפויות ולתת משקל גדול וראוי לנושא משבר האקלים והקיימות במערכת החינוך. מנהלת מחלקת הקיימות והחינוך חברה בפורום כמייצגי רכזי החינוך ברשויות המקומיות. הפורום עוסק, בין היתר, במצעד האקלים, עבודה מול גורמי המימשל לקידום הטמעת נושא משבר האקלים בחינוך, חיבור הנוער וליווי ותמיכה בארגוני נוער למען האקלים. לאחרונה פעלנו בצוות מצומצם מתוך הפורום, למניעת מהלך של הוצאת ניהול קרן הניקיון מידי המשרד להגנת הסביבה, דבר שהיה עלול לפגוע קשות בתחום החינוך הסביבתי במערכת החינוך.