בסוף שנת 2022 מערך ניטור איכות האוויר של איגוד ערים לאיכות הסביבה אזור שרון-כרמל, מנה 22 תחנות ניטור במרחב של 18 הרשויות החברות באיגוד, מתוכן שלוש תחנות ניידות. הקרון הנייד שפעל עד סוף שנת 2020 באום אל פאחם, שופץ ושודרג והועבר בסוף שנת 2022 לפארק התעשיות מבוא כרמל במועצה האזורית מגידו.

האיגוד מנטר בעיקר מזהמים הנובעים משריפת דלקים (פחם, סולר, גז טבעי): גופרית דו חמצנית, תחמוצות חנקן, חלקיקים, אוזון (מזהם שניוני) הנפלטים ממקורות הזיהום במרחב האיגוד; ארובות תחנות הכוח אורות רבין, חגית, פנינה, OPC, אסדת הגז לוויתן, מפעלי תעשייה, פליטות התחבורה ומקורות נוספים. בנוסף האיגוד מנטר חומרים אורגנים נדיפים מסוג BTEX (בנזן, טולואן, אתיל-בנזן וקסילן) החל משנת 2019 לאור הפעלת אסדת הגז לוויתן בלב ים במרחק של כ-10 ק"מ מערבית מחופי המועצה האזורית חוף הכרמל. חומרים אלה עשויים להיפלט מתהליכי הפקת הגז הטבעי באסדה וכן ממקורות נוספים יבשתיים כגון מהתעשייה והתחבורה.

בשנת 2022 הופעלו במערך הניטור שני מכשירי BTEX נוספים, האחד
בתחנת ניטור חדשה בעתלית והשני בקרון איגוד 3, שהוצב בפארק תעשיות "מבוא כרמל" במועצה אזורית מגידו. עד סוף 2022 הפעיל האיגוד 7 מכשירי BTEX בתחנות ניטור מעין צבי, נחשולים, קיסריה, בת שלמה, אליקים, עתלית ומבוא כרמל.

במהלך שנת 2022 המשיך האיגוד בביצוע פרויקט שדרוג וחידוש ציוד מערך הניטור.   

מיקום תחנות הניטור ופירוט המכשור שהופעל בהן במהלך שנת 2022 מוצג בטבלה 1

נתוני איכות האוויר ומטאורולוגיה רציפים שנמדדים בתחנות הניטור מתקבלים בזמן אמת באופן מקוון ישירות במחשב מרכז הבקרה במשרדי האיגוד, באמצעות תקשורת אינטרנט. איסוף, שמירה ועיבוד נתוני הניטור מתבצעים באופן אוטומטי באמצעות חבילת תוכנות ייעודית המופעלת במחשבי מרכז הבקרה של מערך הניטור. נתוני ניטור בזמן אמת גולמיים וכן נתוני ארכיון לאחר בקרת נתונים, מתפרסמים באתרי האינטרנט של האיגוד שכתובתו  :

https://www.sviva-sc.org.il/

וכן באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה    https://air.sviva.gov.il/

פרויקט שדרוג והרחבת מערך ניטור האוויר

כאמור, במהלך שנת 2022 הסתיים ביצוע פרויקט שדרוג הציוד במערך הניטור על פי מכרז שפורסם בשנת 2020. באוגוסט 2022 פרסם האיגוד מכרז נוסף להמשך שדרוג הציוד לניטור מזהמים גזים וחלקיקים, מדדים מטאורולוגיים ומבנים במערך הניטור של האיגוד, בתחנות אליכין, גן שמואל, א.ת. חדרה, גבעת עדה, המעפיל, וחידוש ציוד הניטור והמבנה הנייד בתחנת הניטור הניידת המוצבת בנתניה (ספורטק יהלום, קריית השרון) ובנוסף, יירכש קרון נייד נוסף לניטור מזהמים בקרבת מפעלי תעשייה.

 

טבלה 1. מיקום תחנות הניטור במרחב האיגוד בשנת 2022

מרחק וכיוון לאסדת הגז לוויתן

מרחק וכיוון לתחנת הכוח "חגית"

מרחק וכיוון לתחנת הכוח "אורות רבין"

גובה מעל פני הים (מטר)

נ"צ מזרח/צפון

מיקום התחנה

שם התחנה

מס'

 

 

°6.4/309 ק"מ

20

704.5/194.5

חדרה, קרקע, שטח פתוח ליד בנייני מגורים

 בית אליעזר

1

 

 

°4/318 ק"מ

20

706/192

א.ת. חדרה, על גג מבנה איגוד

חדרה

2

 

 

°12.8/267 ק"מ

48

709.3/203.3

קיבוץ ברקאי, קרקע, בתחום היישוב

ברקאי

3

°315 /12.1 ק"מ

 

°2.0/235 ק"מ

20

713.4/191.5

מתחם מוזיאון ראלי, קרקע

קיסריה

4

 

°2.5/220 ק"מ

°24.8/223 ק"מ

235

726.5/206.5

גג, מזכירות המושב

אליקים

5

°315 /13 ק"מ

 

°11.6/220 ק"מ

106

719.2/194.6

קרקע, על גבעה, ליד בריכת המים

מעיין צבי

6

 

 

°7.3/273 ק"מ

65

708.1/196.8

גג, מקלט ציבורי

פרדס חנה

7

 

 

°7.5/336 ק"מ

49

701.7/192.6

קרקע, על גבעה במושב

אליכין

8

 

 

°3.4/270 ק"מ

15

708.6/193.0

קרקע, שטח פתוח

מנשה

9

 

 

°12.4/242 ק"מ

87

713.8/200.6

גג, בנין המועצה

גבעת עדה

10

 

 

°7.8/294 ק"מ

20

705.3/196.6

קרקע, אזור בריכות דגים

גן שמואל

11

 

 

°13.6/317 ק"מ

24

697.7/198.1

קרקע, אזור בריכות דגים

המעפיל

12

 

 

°16.6/303 ק"מ

90

699.2/203.4

גג, בניין חדר האוכל

מגל

13

 

°5.9/121 ק"מ

°21.8/206 ק"מ

125

728.4/199.1

קרקע, על גבעה במושב

כרם מהר"ל

14

 

°7.5/202 ק"מ

°29.2/216 ק"מ

445

731.9/206.9

קרקע, חצר תחנת שאיבה

דאליית  אל-כרמל

15

 

 

°16.8/230 ק"מ

125

719.1/202.2

גג, בריכת המים

עמיקם

16

260°/10.5 ק"מ

 

190°/16.9 ק"מ

12

724.5/192.8

בניין חדר האוכל הישן בתחום הקיבוץ

נחשולים

17

 

 

ͦ 360/ 35 ק"מ

30

692.2/186.7

תחנה ניידת ,קרקע, נתניה, ספורטק יהלום, שכ' קריית השרון

קרון איגוד 1  נתניה

18

 

 

ͦ 340/ 1.2 ק"מ מאתר הפחם

16

707.4/190.4

גג, מקלט ציבורי, שכ' חפציבה, חדרה

חפציבה-חדרה

19

 

°75/ 3.5 ק"מ

°190/ 16.9 ק"מ

120

725.2/193.1

תחנה ניידת, קרקע,

יישוב בת שלמה

קרון איגוד 2

בת שלמה

20

225°/15 ק"מ

 

°200/ 26 ק"מ

30

732.8/194.9

קרקע, מגדל המים, עתלית

עתלית*

21

 

 

 

245

724.4/207.2

תחנה ניידת, קרקע, פארק תעשיות מבוא כרמל-מגידו

קרון איגוד  3**

מבוא כרמל

22

*תחנת ניטור עתלית הופעלה ב-22.06.22

**תחנה ניידת קרון איגוד 3 הופעלה בפארק תעשיות מבוא כרמל, מגידו, ב-13.12.22.
 

איור 1 מפת תחנות הניטור האוויר במרחב האיגוד בשנת 2022

איור 1 תחנות ניטור


 

 

טבלה 2:  רשימת מדי ניטור מזהמים ומדדי מטאורולוגיה במערך הניטור בשנת 2022

מדדים מטאורולוגיים

מדי ניטור מזהמים גזיים וחלקיקים

שם התחנה

מס'

RAIN

BRP

SVS

RH

TEMP

WDS

WDD

BTEX*

חלקיקים

O3

NOX

SO2

 

PM10

PM2.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בית אליעזר

1

 

 

 

 

 

 

חדרה

2

 

 

 

ברקאי-2

3

 

 

 

 

קיסריה

4

 

 

 

 

אליקים

5

 

 

 

 

 

 

 

מעיין צבי

6

 

 

 

 

 

 

פרדס חנה

7

 

 

 

 

 

אליכין

8

 

 

 

 

 

 

 

מנשה

9

 

 

 

 

 

 

גבעת עדה

10

 

 

 

 

 

 

 

גן שמואל

11

 

 

 

 

 

המעפיל

12

 

 

 

 

 

 

 

מגל

13

 

 

 

 

 

 

כ. מהר"ל

14

 

 

 

 

 

 

 

דליית אל-כרמל

15

 

 

 

 

 

 

 

עמיקם

16

 

 

 

 

 

 

נחשולים

17

 

 

 

 

 

 

קרון איגוד 1 נתניה

18

 

 

 

 

 

 

 

 

*חפציבה

19

 

 

 

 

 

 

קרון איגוד 2
בת שלמה

20

 

 

 

 

 

 

עתלית

21

 

 

 

 

קרון איגוד 3

**מבוא כרמל

22

:BTEX* חומרים אורגנים נדיפים) בנזן, טולואן, אתיל בנזן, קסילן)

 *התחנה הכוללת PM2.5 רציף של האיגוד ומטאורולוגיה של חברת חשמל

**תחנה ניידת בפארק תעשיות מבוא כרמל-מגידו- הוצבה בדצמבר 2022

-מכשירים בבעלות חברת החשמל

 

מערך הניטור הארצי (מנ"א)

מערך ניטור איכות האוויר של האיגוד הוכרז ע"י השר להגנת הסביבה בשנת 2014 כחלק ממערך הניטור הארצי (מנ"א). האיגוד מהווה "גוף מנטר" בדומה לשאר איגודים להגנת הסביבה (חיפה, אשדוד ואשקלון), המשרד להגנת הסביבה, רשויות מקומיות, מפעלי תעשייה, תחנות כוח של חברת החשמל, רשות שדות התעופה ומפעלים נוספים.

מערכי הניטור הנ"ל פועלים על פי הנחיות אחידות, "הנחיות הממונה להקמה והפעלה של תחנות ניטור, שהן חלק ממערך הניטור הארצי לניטור אוויר לפי סעיף 7(ז) לחוק אוויר נקי, התשט"ח-2008-תיקון". ההנחיות כוללות הוראות למיקום תחנות הניטור, סוגי מכשור, אופן ההפעלה, הכיול ובקרת איכות הנתונים, אופן תיעוד המידע ועוד, כפי שמפורסם ע"י המשרד להגנת הסביבה. על הגופים המנטרים חלה הדרישה של הסמכה לתקן ISO17025 מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות. במהלך שנת 2022 נציגי מנ"א ערכו סיורי ביקורת בתחנות הניטור של האיגוד, לבדיקת התאמת אופן התפעול, הכיול ותחזוקת המכשור והמבנים עם הוראות ההנחיות והתקנים.

 

 

הסמכת מערך ניטור האוויר לתקן 17025ISO/IEC

במסגרת הנחיות הממונה, הגופים המנטרים מחויבים לקבל הסמכה מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לתקן ISO/IEC 17025 לבדיקה. האיגוד הוסמך לבדיקה ולכיול של ציוד ניטור גזים מסוגNOX, SO2,O3 ,BTEX וחלקיקים נשימים PM2.5 ו-PM10 באוויר עפ"י השיטות התקניות של האיחוד האירופאי.  מעבדת ניטור אוויר של האיגוד הינו האיגוד להגנת הסביבה היחידי מבין איגודי הערים בארץ, המבצע תחזוקה וכיול של מערך הניטור שלו באופן עצמאי.

בדצמבר 2021 נערך מבדק במעבדת האוויר ע"י הרשות להסמכת מעבדות, לחידוש הסמכת האיגוד עפ"י שיטות ניטור תקניות (שיטות EN של האיחוד האירופי )לגבי מכשירי ניטור SO2, NOx, O3 וכן, מעבר לתקן השיטה אירופאי לגבי מכשירי ניטור החלקיקים, PM2.5  ו-PM10, לפי שיטות -BAM beta rays attenuation ושיטה אופטית –light scattering, לגבי מכשירי FIDAS 200 של חברת PALAS הגרמנית שברשות האיגוד.

ביולי 2022 מעבדת הניטור החלה לבצע בדיקות השוואתיות למכשירי ניטור הרציפים לחלקיקי PM2.5 ו-PM10 כנדרש ע"י השיטה האירופית 16450EN, למכשיר רציף מסוג200  FIDAS של חב' PALAs  הגרמנית (שיטה אופטית)  ולמכשיר מסוג BAM.  

צוות מערך הניטור באיגוד השתתף השנה במפגש פורום גופים מנטרים בהנחיית צוות מערך הניטור הארצי, מנ"א. במפגש, הועברו הנחיות חדשות בנושא ביצוע בדיקות השוואתיות על פי דרישת השיטה תקנית EN16450 והוראות חדשות לבקרת נתוני הניטור.

 

ערכי איכות האוויר-תקני סביבה

כפי שהוגדרו בחוק אוויר נקי, התשס"ח-2008, ערכי איכות אוויר הם ערכים מרביים לנוכחותם באוויר של מזהמים בתוספת הראשונה בחוק, בפרקי זמן מוגדרים וכוללים: ערכי סביבה, ערכי יעד, ערכי התרעה וערכי ייחוס, כאשר השר להגנת הסביבה הוא האחראי לקביעת ערכים אלה. 

התוספת הראשונה בחוק אוויר נקי מונה 28 חומרים עבורם יש לקבוע ערכי איכות אוויר. הרשימה כוללת מזהמים הנמדדים באופן רציף במערך הניטור של האיגוד ובכלל זה: גופרית דו-חמצנית SO2,  כלל תחמוצות חנקן, NOx, חנקן דו-חמצני, NO2,  אוזון, O3, חלקיקים מרחפים עדינים PM2.5 ו-PM10, בנזן, טולואן וחומרים אורגנים נוספים. בנוסף, הרשימה כוללת פורמלדהיד ומתכות כבדות ומזהמים אחרים.  

ערכי איכות האוויר נקבעו ע"י המשרד להגנת הסביבה, עפ"י השפעתם ובהתאם לזמני החשיפה, על בריאות האדם והמערכות האקולוגיות. הבסיס לקביעת הערכים הם הנחיות ארגון הבריאות העולמי WHO העדכניות והתקנים האירופאים כפי שפורסמו בדירקטיבות אירופיות לאיכות אוויר.

קביעה ועדכון ערכי הסביבה מתבצעים ע"י וועדת תקינה המורכבת מנציגי המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות, איגודי ערים, יחידות סביבתיות, אדם טבע ודין, התאחדות התעשיינים, חברת חשמל, מע"צ, משרד התחבורה ונציגי ציבור. הערכים מאושרים ע"י השר להגנת הסביבה והכנסת, ומפורסמים כתקנות אוויר נקי. עפ"י סעיף 6 בחוק אוויר נקי, ערכי סביבה הם ריכוזים מרביים של המזהמים בסביבה שחריגה מהם הוגדרה כזיהום אוויר חזק או בלתי סביר. בשנת 2011 פורסמו התקנות הראשונות עפ"י חוק אוויר נקי 2008. בשנים 2013 ו-2016, עודכנו חלק מערכי הסביבה בתקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר)(הוראת שעה) (תיקון), התשע"ג - 2013 שתוקפן החל ב- 01/01/2015. בשנת 2016 התפרסם עדכון נוסף של תקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) (הוראת שעה תיקון  (2016 במסגרתו עודכנו ערכי הסביבה לפורמלדהיד, 1-3 בוטדיאן, כספית, קדמיום, ונקבעו ערכי סביבה לבנזן ע"י השוואתם לערכי היעד היממתי והשנתי, שנכנסו לתוקף ביום 01/01/2017.

בשנת 2022 עודכנו ערכי היעד, בין היתר, למזהמים: SO2, NO2, O3,  סטירן , ערכי הסביבה לטולואן, וערכי היעד לחלקיקים נשימים לרבות שינוי באופן חישוב החריגות המותרות לחומר חלקיקי (על פי ימי שרב בפועל) אשר יכנס לתוקף ב-1.1.2023.   

בטבלה להלן, מפורטים ערכי הסביבה שהיו בתוקף בשנת 2022, עפ"י המזהמים הנמדדים במערך הניטור של האיגוד.
טבלה 3:  ערכי סביבה - תקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר)(הוראת שעה)(תיקון), התשע"ג-2013 והתשע"ו-2016

מזהם

סימון

פרק זמן המדידה

 

ריכוז ממוצע מרבי [חל"ב]

ריכוז ממוצע מרבי  [µg/m3[

מס' חריגות מותר בשנה, בכל אתר מדידה

אוזון

O3

8 שעות

71

140

10

גופרית דו חמצנית

SO2

שעה

134

350

8

גופרית דו חמצנית

SO2

יממה

19

50

4

גופרית דו חמצנית

SO2

שנה *

8

20

0

תחמוצות חנקן

NOx

חצי שעה

500

940

0

תחמוצות חנקן

NOx

יממה

298

560

0

חנקן דו חמצני

NO2

שעה

106

200

8

חנקן דו חמצני

NO2

שנה

21

40

0

חלקיקים נשימים

PM10

יממה

 

130

18

חלקיקים נשימים

PM10

שנה

 

50

0

חלקיקים נשימים עדינים

PM2.5

יממה

 

37.5

18

חלקיקים נשימים עדינים

PM2.5

שנה

 

25

0

בנזן

C6H6

יממה

שנה

1.2

0.4

3.9

1.3

7

 

טולואן (עודכן ב-1.3.2022)

C7H8

יממה

שנה

1000

260

265

69

0

 

 

*ערך להגנה על המערכות האקולוגיות

 

עדכון ערכי איכות אוויר בשנת 2022 

 

חוק אוויר נקי, התשס"ח–2008 קובע בסעיף 6 כי השרה להגנת הסביבה תיקבע את ערכי איכות האוויר למזהמים המנויים בתוספת הראשונה לחוק. לפי סעיף 6(ד) נדרשת השרה לבחון מעת לעת, ולפחות אחת לחמש שנים, את הצורך בעדכון ערכי איכות האוויר שקבעה.

תקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר)(הוראת שעה), תשע"א–2011 ("התקנות") הותקנו בשנת 2011 ועודכנו בשנים 2013 ו-2016. תוקפה של הוראות השעה האחרונות הוא עד ליום 1.3.2022, על כן המשרד להגנת הסביבה הגיש הצעת עדכון במטרה להאריך את תוקפה של הוראת השעה ולעדכן מספר ערכים הקבועים בתקנות.

לאור פרסום המלצות מעודכנות ע"י ארגון הבריאות העולמי (WHO) לערכי יעד בריאותיים בשנת 2021, המשרד להגנת הסביבה  הטמיע את המלצות ה-WHO  החדשות בנוסח עדכון התקנות. לפיכך ערכי היעד עבור SO2, NO2 , O3, PM2.5 ו- PM10 עודכנו בתקנות החדשות, בהתאם להנחיות WHO.

 סיכום עדכון הנחיות WHO בשנת 2021, בהשוואה להנחיות הישנות משנת 2005, מובא להלן:

סיכום עדכון הנחיות

להלן סיכום העדכונים הבולטים בערכי איכות האוויר שנערכו ע"י המשרד להגנת הסביבה :

  1. הכפלת (הקלה) של ערך היעד יממתי של  SO2 מ-20 g/m3µ (8 חל"ב), ל-40g/m3 µ (16 חל"ב).
  2. הוספת ערך יעד יממתי חדש עבור NO2 כאשר עד שנת 2022 ערכי הסביבה למזהם התייחסו לממוצעים שעתי ושנתי, בלבד. ערך היעד היממי החדש ל-NO2 הינו 25 מק"ג/מ"ק או 13 חל"ב עם אפשרות חריגה של 4 ערכים יממתיים בשנה.
  3. החמרת ערכי יעד חצי שעתי ושנתי לסטירן ל-70 מק"ג/מ"ק כל אחד (במקום 100 מק"ג/מ"ק עד 2022).
  4. שינוי אמות המידה לקביעת 18 החריגות המותרות מערך הסביבה היממתי לחלקיקי PM10 ו-PM2.5: החל מ-1.01.2023, חריגות שנגרמו בשל תנאים מטאורולוגים של אובך, סופות חול עם הסעת חלקיקים בימי שרב , בלבד, ניתן יהיה למנות כחריגה מותרת. זאת, בשונה לתקופה עד שנת 2022, בה היו מותרות 18 חריגות מכל מקור שהוא ללא הגבלה בסוג המקור.

להלן נוסח התיקון:

"נוכחותם באוויר של חומר חלקיקי עדין מרחף שקוטר חלקיקיו קטן מ-10 מיקרומטר או חומר חלקיקי עדין מרחף שקוטר חלקיקיו קטן מ-2.5 מיקרומטר בריכוזים העולים על הריכוזים הקבועים בטור ב' בתוספת השנייה, לפי העניין, לא תהווה חריגה מערך סביבה, אם נגרמה בשל סופת אבק; לעניין זה, "סופת אבק" – תופעה מטאורולוגית המביאה להסעת אבק טבעי שמקורו במדבריות בישראל או בסביבותיה, הגורמת לעליה מרחבית משמעותית בריכוזי חומר חלקיקי עדין מרחף, ביחס לריכוזים האופייניים של אותו מזהם בסביבה באותו איזור".

במקום "בהפחתה של 18 הריכוזים הממוצעים היומיים הגבוהים ביותר באותה השנה" יבוא "בהפחתה של הריכוזים הממוצעים היומיים שנגרמו בשל סופת אבק";

כמו כן, הוחמרו ערכי היעד בממוצע יממתי ושנתי לחומר חלקיקי מרחף עדין PM10 ו-PM2.5:

PM 2.5- ממוצע יממתי=15 מק"ג/מ"ק; ממוצע שנתי=5 מק"ג/מ"ק (במקום 25 ו 10 בהתאמה)

  1. - ממוצע יממתי= 45 מק"ג/מ"ק; ממוצע שנתי 15 מק"ג/מ"ק (במקום 50 ו-20 בהתאמה).

 

  1. בנוגע למזהם אוזון, נוסף ערך יעד חדש בממוצע חודשי בעונת שיא בהתאם לנוסח הבא:

 

"(ד )לעניין ערך היעד של אוזון, יחושב הריכוז הממוצע המרבי לעניין פרק זמן נתון  של עונת שיא, כקבוע בטור ב' לתוספת הראשונה, על ידי חישוב ממוצע  של הריכוזים הממוצעים החודשיים של שישה חודשים רצופים בעונת השיא בכל שנה;

לעניין תקנת משנה זו –

"עונת שיא" - ששת החודשים הרצופים בשנה שבהם הממוצע של הריכוזים הממוצעים החודשיים הוא הגבוה ביותר בהשוואה לכל רצף אחר של שישה חודשים בשנה;

"הריכוז הממוצע החודשי" – ריכוז ממוצע חודשי של אוזון בכל חודש, אשר מחושב לפי ריכוז שמונה-שעתי מרבי בכל יום."

 

ערך היעד החדש בממוצע בעונת שיא,הנו 60 מק"ג/מ"ק או 30 חל"ב.

 

  1. לגבי המזהם טולואן, הוחמרו ערכי היעד וערכי הסביבה, ל-1000 מק"ג/מ"ק בממוצע יממתי, ו-260 מק"ג/מ"ק, ממוצע שנתי, במקום 3770 ו- 300 מק"ג/מ"ק בהתאמה (ראה טבלה 3 לעיל).

להלן קישור לרשימת ערכי סביבה ויעד אשר נכנסו לתוקף במרס 2022 באתר המשרד להגנת הסביבה.

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/air_quality_values/he/air_quality_air-quality-values.pdf