מערך ניטור תצוגה דינאמית זמן אמת גולמיים

לחות

לחות - RH

לחות

לחות - RH

טמפרטורה

טמפרטורה - Temp

PM2.5 

PM2.5 

NOX

NOX

מהירות - WDS

מהירות - WDS

אורות אטימות

אורות - אטימות

אורות עומס

אורות עמוס 

חגית - עומס

חגית - עומס