תחנת כוח קיסריה

תחנת הכוח "קיסריה" ממוקמת בתחום המוניציפאלי של עיריית אור עקיבא. תחנת הכוח כוללת שלוש טורבינות גז בהספק חשמלי כולל של 130 מגוואט. כל שתי טורבינות מחוברות לגנראטור אחד. תחנת הכוח קיסריה מוגדרת כתחנת גיבוי ומיועדת להפעלה במקרה תקלה או מקרה חירום, עד כ-300 שעות בשנה בממוצע, במקדם יכולת שאינו עולה על 6%. בשנת 2022 כלל היחידות עבדו פחות מ- 300 שעות וייצרו 1258 מגווט"ש.

טבלה 20. נתוני יחידות הייצור בתחנת הכוח קיסריה

יחידות יצור

 (טורבינות גז וטורבינות קיטור)

הספק
 [מגוואט]

גובה ארובה
 [מטר מעל פני הקרקע]

1A

20

8

1B

20

8

2A

20

8

2B

20

8

3A

25

12

3B

25

12

 

 

טבלה 21. סיכום פליטות מתחנת הכוח קיסריה לשנת 2022

תחמוצות חנקן [ק"ג/שנה]

גופרית דו חמצנית [ק"ג/שנה]

חלקיקים [ק"ג/שנה]

5264

824

                 348