שטח האיגוד קיימות תעשיות רבות בעלות פוטנציאל זיהום.

אגף תעשיה ותשתיות באיגוד בוחן את מגוון ההשפעות הסביבתיות של כלל התעשיות הקיימות במרחב ומוביל אותם לאסדרה סביבתית. האגף עוסק בבקרה ומניעה של פליטות מזהמים לאוויר, טיפול

בשפכים, מניעת זיהומי קרקע, טיפול בחומרים מסוכנים ובפסולת וכן במניעת מפגעים סביבתיים כגון ריח, רעש ,קרינה ואסבסט.

טבלת אנשי קשר - אגף תעשיות ותשתיות
שם תפקיד טלפון נייד מייל
אלה רבין מנהלת האגף 04-6123409 ella@igudhadera.co.il
יונת אלקלעי רכזת איכות אוויר מתעשייה וחומ”ס 04-6123403 yonat@igudhadera.co.il
דניאלה אברמוב רכזת שפכי תעשייה ומכוני טיהור 073-2393461 daniela@igudhadera.co.il
חגי טל רכז רישוי עסקים 04-6123402 hagay@igudhadera.co.il

agaf_taasiot.pdf