המעבדה לכימיה אנליטית (מעבדת השפכים)

המעבדה לכימיה אנליטית לבדיקות שפכים וקולחין הוקמה בשנת 1981 ושמה לעצמה מטרה להיות גוף מקצועי ומרכז נתונים עבור דגימות שפכים וקולחין עבור רשויות ותעשיות הנמצאות ברחבי האיגוד. דגימות אלו נבדקות מידי יום ממגוון רחב של גופים המזרימים שפכים לקווי ההולכה הציבוריים וזאת על מנת ולהבטיח את תפקודם התקין של מכוני הטיהור באזור.

מדיניות המעבדה הינה לספק שירותי בדיקה העונים על דרישות הרשויות השונות תוך הקפדה על התאמה לנוהלי הבדיקות, תקנים ותקנות לאומיים ובינלאומיים מחייבים. כאשר, חלק ניכר מפעילות המעבדה הינו ביצוע הדיגום באופן מקצועי ומוסמך. הדיגום והטיפול המקדים בדוגמה עומד בבסיס אמינות התוצאות המעבדתיות המסופקות על ידי המעבדה. הפעלת מערך דיגומים ובדיקות באיגוד מאפשרת תיאום בין מעבדת השפכים לאגף תעשיות משלב הבדיקה ועד ניתוח התוצאות. מעבדת השפכים מספקת תוצאות אמינות  מהשטח עליהן ניתן להתבסס לצרכי אסדרה סביבתית במסגרת כללי תאגיד מים וביוב, חוק העזר של האיגוד, רישוי עסקים, אירועי הזרמות חריגות וגלישות לסביבה, תכנון סביבתי וכיוצא בזה.

המעבדה מבצעת בדיקות כימיות של שפכים וקולחין מסוגים שונים לקביעת הרכבם ואיכותם ופועלת תחת סטנדרטים מחמירים. כחלק מעמידה בסטנדרטים אלו המעבדה משתתפת בכל שנה במבחני השוואת מיומנות  ((Proficiency Testing בינלאומיים המעידים על כשירותה לספק תוצאות מהימנות. בכל שנתיים עוברת המעבדה חידוש הסמכה על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לצורך שמירה על תקן האיכות ISO 17025. כמו כן, בכל שלוש שנים עוברת המעבדה מבדק של משרד הבריאות וממצבת את עצמה ברשימת המעבדות המוכרת של משרד הבריאות. כתוצאה מכל האמור לעיל תוצאות הבדיקות המסופקות על ידי מעבדת השפכים באיגוד מאופיינות ברגישות גבוהה ואמינות מוכחת. בין לקוחות המעבדה ניתן למנות מכוני טיהור שפכים, רשויות מקומיות, מפעלי תעשייה, תאגידי מים וביוב ועוד.

תחומי העיסוק של המעבדה :

ביצוע דיגומים ובדיקות של שפכים כדי לקבוע את איכות הזרמתם למערכת הביוב.

ביצוע דיגומים ובדיקות של קולחין כדי לקבוע את איכותם להשבה.

ביצוע דיגומים ובדיקות של בוצות כדי לקבוע את סיווגם ואיכותם.

מתן שרותי דיגום ללקוחות מכל רחבי הארץ.

המכשור במעבדה

המעבדה מצוידת במכשור חדשני ומשוכלל לביצוע בדיקות ברמה גבוהה, הכולל בין היתר ספקטרופוטומטר ממוחשב לעבודה בתחומי UV-Vis ומכשיר למדידת מתכות ICP-OES Inductively Coupled Plasma) Optical Emission Spectroscopy ) המאפשרים אנליזה מהירה אמינה במספר רב של יסודות בו זמנית, ברגישות ובדיוק גבוהים. בנוסף קיים מגוון רחב של מכשירים אנליטיים הבאים לתת מענה למגוון בדיקות. מעבדת האיגוד מצוידת במכשירי דיגום אוטומטיים המוצבים בשוחות הביוב ודוגמים בכל שעות היממה.