מנכ"ל האיגוד ניר סהר והצוות המקצועי בפגישה עם שרת האנרגיה קארין אלהרר

נציגי האיגוד בשיתוף נציגי מטה המאבק, הציגו את עמדתם המקצועית לפיה הקמת תחנת הכוח OPC2 תגרום לפגיעה משמעותית באיכות החיים ובאיכות הסביבה ובכלל זה לעליה ניכרת בזיהום האוויר, מפגעי רעש ופגיעה בחי ובצומח, מינים שבסכנת הכחדה וצמחיה בעלת ערך היסטורי.


מנכ"ל האיגוד ניר סהר והצוות המקצועי נפגשו היום עם שרת האנרגיה קארין אלהרר - והציגו בפניה שורה של נושאים בוערים לטיפול בתחום איכות הסביבה ואיכות החיים במרחב

התנגדות להקמת תחנת הכוח 2 OPC
נציגי האיגוד בשיתוף נציגי מטה המאבק, הציגו את עמדתם המקצועית לפיה הקמת תחנת הכוח תגרום לפגיעה משמעותית באיכות החיים ובאיכות הסביבה ובכלל זה לעליה ניכרת בזיהום האוויר, מפגעי רעש ופגיעה בחי ובצומח, מינים שבסכנת הכחדה וצמחיה בעלת ערך היסטורי.

בנוסף הקמת התחנה עומדת בסתירה לאג'נדה של האיגוד לביסוס שימוש באנרגיות מתחדשות באופן מיידי במקביל להפסקה מוחלטת של שימוש בפחם וצמצום השימוש בגז - כפקטור מרכזי בהתמודדות עם משבר האקלים.

סגירה לאלתר של יחידות 1-4 הפחמיות הישנות והמזהמות בתחנת הכוח אורות רבין
האיגוד סבור שיש לגרוט את יחידות 1-4 ומתנגד לתוכנית שימור היחידות שהוגשה, אשר נבדקה ונדרשו לה השלמות רבות. שימור היחידות שמובילה הממשלה תגרום בפועל להפעלתן מספר חודשים בשנה וכתוצאה מכך להמשך פליטות מזהמים.

הקמה מיידית של גדר רשת מתקדמת סביב אתר הפחם בתחנת הכוח אורות רבין ובקשה לקבלת לו"ז מעודכן להפעלת המחז"מים
בהתאם להחלטת הממשלה הפעלת המחז"מים - תלוי בחיבור של מאגר כריש תנין לרשת הגז הארצית. נציגי האיגוד בקשו למנוע עיכוב בלוחות הזמנים של הרצת והפעלת המחז"מים עקב מחסור באספקת גז טבעי במשק. כאשר אי הפעלתם בזמן יוביל לזיהום אוויר מיותר נוסף.

במקביל כפועל יוצא מהיתר הבניה למחז"מים הוקם צוות מקצועי משותף לחברת חשמל ולאיגוד למציאת פתרון למפגע אבק הפחם מאורות רבין בדמות הקמת גדר רשת בעלת השפעה כפולה בין אתר הפחם ושכונות מגורים קיימות ומתוכננות בחדרה. באיגוד דורשים לפעול מול חברת חשמל על מנת ולהקדים את לוחות הזמנים להקמה.

מניעת העברת מיכל הקונדנסט למתחם נמל חדרה
האיגוד מתנגד להקמת עוד מתקן לאכסון קונדנסט במרחב האיגוד, אם זה באתר אורות רבין בחדרה, באתר חגית ובכל מקום אחר כפי שמתכננת חברת שברון. הקודנסט מהווה מטרד סביבתי ואף בטיחותי - במידה וההובלה ו/או האחסון אינו מבוצע כשורה. העמדה המקצועית של האיגוד הינה כי היות ומדובר בקנודנסט לייצוא ניתן לאחסנו באמצעות אוניה יעודית לחו"ל, או לטפל בו בסמיכות לקידוח ולא להובילו ליבשה.

בסיום הפגישה נקבע כי יקבעו פגישות עבודה בין צוותי המשרד לצוותי הקידום לדיון וקידום הנושאים.