"באיגוד ערים שרון כרמל ישנה עשייה מקצועית רבה ומשמעותית."

בשבוע שעבר אירחנו באיגוד את איתמר בן דוד, יו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ובניה חיפה והצגנו לו את העשייה המקצועית המשמעותית שמוביל האיגוד במרחב וברמה הארצית בכל התחומים הסביבתיים עליהם אמון האיגוד.


בשבוע שעבר אירחנו באיגוד את איתמר בן דוד, יו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ובניה חיפה והצגנו לו את העשייה המקצועית המשמעותית שמוביל האיגוד במרחב וברמה הארצית בכל התחומים הסביבתיים עליהם אמון האיגוד: הניטור על תחנות הכוח אורות רבין, חגית, OPC ותעשיות בולטות נוספות. 

סיפרנו לו על מעבדות ניטור האוויר והשפכים הפועלות על פי תקנים מחמירים להבטחת איכות אוויר ושפכים.
על פעילות האכיפה והפיקוח ובכלל זה הצבת מצלמות לאיתור משליכי פסולת. על תחום החינוך לקיימות - בו הושקעו מיליון ש"ח בפרוייקטים בתחום הסביבה ברשויות החברות באיגוד.
וכמובן על תחום התכנון הסביבתי המשפיע על התכניות ברמה המרחבית והארצית למניעה מראש של מפגעים.

בהמשך הצגנו את האתגרים והתוכניות אותם מוביל האיגוד.
ראשית אתגרים במשק האנרגיה והחשמל - המאבק לסגירה מיידית של יחידות 1-4 בתחנת הכוח אורות רבין, מניעת הקמת תחנת הכוח OPC 2 ומדיניות האיגוד לקידום אנרגיות מתחדשות כמקור האנרגיה העתידי של ישראל.

האתגר המשמעותי שלנו, בו האיגוד הינו פורץ דרך  - שמירה על המרחב הימי כבר בעומק הים.
היינו הראשונים להציב תחנת ניטור בלב ים על אסדת לוויתן ואנחנו ממשיכים להגן על הים ולפעול לצמצום שטחי תעשייה בים למנוע הקמת מתקני הנזלה ומתקנים נוספים ועוד. 
בתחום התחבורה אתגר האיגוד הינו  צמצום  זיהום האוויר מתחבורה במרחב, העלאת המודעות בקרב הרשויות והציבור למעבר לתחבורה בת קיימא, הכולל מתן כלים יישומיים.

אתגר משמעותי נוסף  שהוצג- טיפול בפסולת בהקמת מתקני קצה לטיפול בפסולת בשטח האיגוד, תכנית האיגוד לטיפול אזורי בפסולת חקלאית  והטיפול המיידי בפסולת במטמנות כדוגמת מטמנות אביבית ואיכות ירוקה בחדרה, אשר דוח של האיגוד קבע שאין לקלוט בה פסולת - קודם להסדרת המפגעים בה.

בן דוד ציין בסיום כי באיגוד ערים שרון כרמל ישנה עשייה רבה. "ידעתי על כמות ואיכות העשייה המקצועית  אך לא ידעתי עד כמה.  נקודת המוצא היא שאיכות החיים ובריאות התושבים כולל  מקרי מוות מתרחשים בשל השלכות סביבתיות ומכאן שישנה חובה לטפל בכך. לאיגוד ערים שרון כרמל היכולת והכוח לטפל ולהשפיע על כך".