הורחב מערך ניטור האוויר לחופי אסדת לוויתן ולאורך כביש 2

תחנת ניטור חדשה הוצבה בעתלית. התחנה מהווה תגבור של מערך ניטור האוויר של האיגוד לחופי אסדת לוויתן ולאורך כביש 2. בכך ימדדו 4  תחנות ניטור את איכות האוויר בשטח זה: נחשולים, מעיין צבי, קיסריה והתחנה החדשה - בעתלית. 


מערך הניטור של האיגוד כולל 22 תחנות ניטור אשר ממוקמות במרחב האיגוד - מחוף הכרמל במערב, דרך מגידו בצפון ועד נתניה בדרום.
התחנות מנטרות תעשיות משמעותית - תחנות הכוח אורות רבין, חגית ו-OPC, מפעלי נייר חדרה, כבישים ראשיים:  4, 2, 65, מחצבות וכאמור את אסדת לוויתן, שבנוסף למערך החופי - הוצבה עליה  תחנת ניטור - ראשונה ויחידה על אסדת גז בישראל.
מערך הניטור של האיגוד מדווח 24/07 באתר האיגוד בשקיפות מלאה לציבור.
המערך עומד בסטנדרטים, התקנים והדרישות המחמירות של המשרד  להגנת הסביבה,  יחד עם זאת, כגוף בלתי תלוי, האיגוד פועל באופן עצמאי ויכול לקדם בעצמו תהליכים.
לדוגמה, תחנות הניטור על אסדת לוויתן,  מכשירים חדישים, שיתופי פעולה אקדמאים ועוד.
פעילות מערך הניטור נערכת תחת חוק אויר נקי, לפי תקן ISO17025 והנחיות הממונה לניטור אויר (מנ"א).
האיגוד הוא היחיד בארץ שמפעיל מערך ניטור עצמאי (בקרה, תחזוקה וכיול) ללא הישענות על גורמי חוץ. לאחרונה שדרג האיגוד את הציוד במערך הניטור – לחדיש מתקדם ובעל ספקטרום רחב יותר. 

יו"ר האיגוד אסיף איזק,"  אנו מרחיבים את מערך הניטור על מנת למדוד את איכות האוויר במרחב רב ככל שניתן- באופן המקצועי ביותר. וזאת על מנת לשמור על איכות חיי התושבים ואיכות הסביבה- בים- כבר בעומק, ולאורך היבשה."