יש לקבוע מועד לסגירה סופית של יחידות 1-4 באורות רבין, המביאות למותם של 50 מתים בשנה

קיים עיכוב משמעותי בסגירת יחידות 1-4 הפחמיות הישנות בתחנת הכוח אורות רבין וכי הציבור לא יודע- ולא מקבל מידע ברור מתי ייסגרו. יחידות 1-4  פועלות ללא אמצעי הפחתה, כמו בשנות ה-80 ופועלות בקצב משמעותי. על פי נתוני משרד הבריאות מהפעלתן נהרגים 50 איש בשנה.


בדיון בועדה לפיקוח על הקרן לאזרחי ישראל בדיון בנושא הקדמת מועד הגג למעבר לייצור חשמל ללא פחם.
טען מנכ"ל האיגוד , ניר סהר, כי "יש לקבוע מועד לסגירה סופית של יחידות 1-4 באורות רבין, המביאות למותם של 50 מתים בשנה"

סהר ציין בדבריו כי קיים עיכוב משמעותי בסגירת יחידות 1-4 הפחמיות הישנות בתחנת הכוח אורות רבין וכי הציבור לא יודע- ולא מקבל מידע ברור מתי ייסגרו.
יחידות 1-4  פועלות ללא אמצעי הפחתה, כמו בשנות ה-80 ופועלות בקצב משמעותי. על פי נתוני משרד הבריאות מהפעלתן נהרגים 50 איש בשנה.
כמו כן אורות רבין הוא המפעל המזהם בישראל לפי המשרד להגנת הסביבה.
יצויין כי בשבוע האחרון  היחידות הפחמיות  1-4, עבדו ויחידות המופעלות על גז - לא פעלו בשל ייצוא הגז והעדר מערכת הולכה מקיפה ומספקת.
 
 סהר גם הדגיש את התנגדות האיגוד לכוונה להוציא  את הפיקוח על תחנות הכוח מחוק אוויר נקי, אשר עלול לגרום לזיהום משמעותי.

סהר," כולם מדברים על התעריפים, זה נכון וחשוב,  אבל חייבים לדבר גם על ההשפעה הבריאותית. מדובר על ילדים, מבוגרים, מעוטי יכולת, אנשים באזור מתים ובממשלה ובגופי הממשל מתווכחים? 
מוכרחים לסגור את היחידות באופן מיידי , לא לשמר, ולא לעכב."