ירידה משמעותית בתפוקה ייצור חשמל מגז טבעי לעומת פחם בחודשים מרץ -אפריל 2021

כשניתחנו את נתוני הניטור של החודשים האחרונים שמנו לב למגמה של עליה בייצור חשמל בפחם על חשבון ייצור חשמל בגז טבעי. היו ימים בהם תפוקת החשמל בתחנת הכוח חגית היתה אפסית ואילו בתחנת הכוח אורות רבין 5 מתוך 6 היחידות הפחמיות עבדו! כבר התרענו בעבר ואנחנו מתרי