ממשיכים להתנגד לתחנת כוח מזהמות נוספות במרחב!

אתמול עלינו לירושלים על מנת להמשיך להלחם ולהציג את ההשגות שלנו לות"ל (הועדה לתשתיות לאומיות). וזאת בהמשך למלחמה שלנו על סגירת היחידות הפחמיות 1-4 באורות רבין. הפעלת תחנת הכוח OPC 2 במקביל לשימור היחידות המזהמות באורות רבין תגרום לעליה של 18% בחלקיקים הנשמ


מצגת ההשגות לתחנת הכוח OPC 2

או פי סי חדרה 2 ללדיון בשימוע 090621.pdf